Výzkum – o vlivu vitaminových a minerálních doplňků na příznaky schizofrenie – je financován The Medical Research Council a University of Manchester a je publikován v Psychological Medicine, jednom z předních světových psychologických časopisů

Vedoucí autor Joseph Firth, který působí na univerzitním oddělení psychologie a duševního zdraví, uvedl: „

„To by mohl být důležitý pokrok, vzhledem k tomu, že nová léčba tohoto onemocnění je tak zoufale potřebná.“

Schizofrenií trpí přibližně 1 % populace a patří mezi nejvíce invalidizující a nákladná dlouhodobá onemocnění na celém světě.

V současné době je léčba založena na podávání antipsychotik.

reklama

Ačkoli u pacientů obvykle dochází k ústupu příznaků, jako jsou halucinace a bludy, během několika prvních měsíců léčby, dlouhodobé výsledky jsou špatné; 80 % pacientů do pěti let recidivuje.

Výzkumníci přezkoumali všechny randomizované klinické studie uvádějící účinky vitaminových nebo minerálních doplňků na psychiatrické příznaky u osob se schizofrenií.

V první metaanalýze provedené na toto téma identifikovali 18 klinických studií s celkovým počtem 832 pacientů léčených antipsychotiky pro schizofrenii.

B-vitamínové intervence, které používaly vyšší dávky nebo kombinovaly několik vitamínů, byly konzistentně účinné pro snížení psychiatrických příznaků, zatímco ty, které používaly nižší dávky, byly neúčinné.

Dostupné důkazy také naznačují, že doplňky vitamínů skupiny B mohou být nejpřínosnější, pokud jsou zavedeny na počátku onemocnění, protože vitamíny skupiny B s největší pravděpodobností snižovaly příznaky, pokud byly použity ve studiích u pacientů s kratší dobou trvání onemocnění.

reklama

Firth dodal: „Vysoké dávky vitaminů skupiny B mohou být užitečné pro snížení reziduálních příznaků u lidí se schizofrenií, i když mezi výsledky studií, které jsme zkoumali, byly významné rozdíly.“

„Existují také určité náznaky, že tyto celkové účinky mohou být způsobeny větším přínosem u podskupin pacientů, kteří mají příslušné genetické nebo dietní nutriční nedostatky.“

Spoluautor Jerome Sarris, profesor integrativního duševního zdraví na Western Sydney University, dodal: „To navazuje na existující důkazy o tom, že jiné potravinové doplňky, jako jsou některé aminokyseliny, byly prospěšné pro lidi se schizofrenií.

„Tato nová zjištění také zapadají do našeho nejnovějšího výzkumu, který zkoumal, jak může léčba pomocí více živin snížit depresi a další poruchy.“

Výzkumný tým říká, že je nyní zapotřebí provést další studie, aby se zjistilo, jak živiny působí na mozek a zlepšují duševní zdraví, a změřily se účinky léčby založené na živinách na další výsledky, jako je fungování mozku a metabolické zdraví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.