Kurdové – bezstátní, ale významná národnostní skupina

Kurdům se úspěšně podařilo vybudovat si pověst silné, jednotné a rozmanité kulturní skupiny, ale v rámci naší prakticky nezávislé zeměkoule jsou bezesporu stále považováni za bezstátní národnostní skupinu.

Kurdština – úřední jazyk Kurdistánu
Existují dva význačné dialekty, které používá většina Kurdů:

 • kurdština Kurmanji
  Tento dialekt kurdštiny se používá pro konverzaci v severních oblastech Kurdistánu včetně Turecka, Sýrie, Arménie a severního Iráku.
 • Sorani-kurdština
  Tímto dialektem kurdštiny se mluví v jihovýchodních oblastech včetně středního Iráku a Íránu.

Ještě existují dva další dialekty kurdštiny známé jako Hawrami a Zaza, kterými se v některých oblastech mluví jen zřídka.

Podle míst, kde se tímto jazykem mluví, se kurdština dělí na tři hlavní demografické oblasti:

 • Přibližně 20 milionů Kurdů mluví severní kurdštinou v Turecku, Sýrii, severním Iráku, severozápadním a severovýchodním Íránu.
 • Odhaduje se, že 7 milionů Kurdů na území iráckého Kurdistánu a íránské provincie Kurdistán mluví střední kurdštinou.
 • Téměř 3 miliony Kurdů v íránských provinciích Kermánšáh a Ilám a také v okrese Chanakín ve východním Iráku; Kurdové hovoří také jižní kurdštinou.

10 faktů o kultuře Kurdů a Kurdů

 • Národ bez státu

Kurdistán se do jisté míry vymezuje jako „geokulturní oblast“ Blízkého východu, protože Kurdů je tam nadměrné množství. Na konci první světové války Turecko odmítlo poctít kurdské spojence samostatnou identitou. Později, když Turecko stanovilo hranice, byli Kurdové opuštěni. Přes to všechno je dnes téměř 30 milionů Kurdů z jedné z největších etnických skupin na světě bez samostatného státu.

 • Kurdskou politiku ovládají dvě hlavní rodiny

Vnitř Kurdistánu existují dvě hlavní strany, Demokratická strana Kurdistánu (KDP) a Vlastenecký svaz Kurdistánu (PUK); a každou z nich vede člen dvou hlavních rodin Kurdistánu, Barzaniů a Talabaniů.

 • Kurdští jezídové věří, že svět střeží paví anděl

Jedním z významných náboženských těles v Kurdistánu jsou „jezídové“, kteří zahrnují až 500 000 Kurdů. Jezídové věří, že nad světem bdí sedm andělů, mezi něž patří i významný „paví anděl“.

 • Kurdové mají vlastní kalendář

Kurdové používají vlastní kalendář, který se odchyluje od západního formátu gregoriánského kalendáře. Kurdský kalendář zahajuje rok prvním jarním dnem, který se nazývá „NewRuz“ nebo „Navroz“ (perský dialekt). Kurdové dále přidali ke svému kalendáři sedm let z důvodu „reinkarnace duší svých zemřelých vůdců“.

 • Brutální historické potlačování kurdštiny

 • Arménie – Kurdština zde výrazně přežívala díky rozsáhlému používání kurdských novin a rozhlasových stanic. Po rozpadu Sovětského svazu byli Kurdové deportováni a rozšířenost jejich jazyka se rozpadla.
 • Turecko – Kurdština zůstala až do roku 1991 nelegální a Turecko mělo výhrady k používání písmen včetně x, W a Q jako součásti kurdštiny, protože prý v kurdském dialektu neexistují.
 • Irácký Kurdistán – Zpočátku byli kurdští novináři a spisovatelé během režimu Saddáma Husajna vlivně potlačováni za popularizaci kurdštiny.
 • Sýrie – Od roku 1958 Sýrie zakazovala tisk děl v kurdštině, která byla teprve nedávno uvolněna.
 • Není společného původu

Kurdové vznikli z různorodé směsi raných indoevropských, turkmenských a arabských kmenů. Podle žebříčku BBC tvoří Kurdové čtvrtou největší kulturní skupinu v rámci Blízkého východu.

 • Ženy v zákonodárném sboru

Irácký Kurdistán je značně autonomní území v severním Iráku. Zákonodárný sbor v tomto regionu je volen ústavou, což ze zákona znamená zařazení minimálně 30 % žen do parlamentu.

 • Kurdové vystupují jako spojenci a teroristé zároveň

Kurdové slouží jako spojenci USA ve válce proti ISIS. PKK (Strana kurdských pracujících) však spadá pod skupinu, kterou Washington legitimně prohlašuje za FTO (zahraniční teroristickou organizaci). USA nepočítají syrský Kurdistán nebo Lidové ochranné jednotky mezi teroristická zařízení, ale když tyto skupiny spolupracují s PKK v boji proti ISIS, nesporně spadají do stejné kategorie.

 • Největší válečníci v dějinách

 • Předpokládá se, že Kurdové pocházejí od Kordů, což bylo „divoké pokolení lučištníků“, kteří i v krutých zimách dokázali za týden rozdrtit Řeky, zatímco Peršané nedokázali totéž za celou Mezopotámii.
 • 1187 – V této době kurdský generál „Saladin“ znovu dobyl Palestinu od křižáků.
 • 21. století – Kurdská armáda známá jako pešmergové je označována za „nejkompetentnější pozemní jednotky“, které dokázaly bojovat proti teroristickému uskupení Islámský stát sídlícímu v Iráku.
 • Kurdská armáda je otevřená všem etnikům

Lidové ochranné jednotky (YPG) nejenže umožňují službu v YPG oběma pohlavím, ale ve skutečnosti přijímají do služby spolu s nimi lidi z různých kulturních prostředí a různých náboženských kast. Současná struktura YPG proti ISIS je složena z řady Kurdů, jezídů, křesťanů, Arabů a také Turkmenů.

Hospodářství

Liberální investiční zákon, který byl v Kurdistánu sankcionován v červenci 2006, nabízí pobídky zahraničním akcionářům; to posiluje jejich ekonomiku tím, že přitahuje investory. Obchod je nejpodnětnějším faktorem hospodářského růstu Kurdistánu a příjmy podporují malé a střední podnikání. Federální vláda tvrdí, že příjmy z obchodu dosahují v Kurdistánu až 9,6 miliardy dolarů.

Trh

Kurdistánská regionální správa rozvíjí bohaté zdroje ropy a plynu. Díky jedenácti veřejným a deseti soukromým univerzitám, strukturovanému finančnímu sektoru, otevření dvou mezinárodních letišť v Erbílu a Slemani spolu s dalším plánovaným letištěm v Duhoku; region Kurdistán nabízí zahraničním i místním investorům obrovské investiční příležitosti, pokud jde o bankovnictví, komunikace, stavebnictví, výuku, zdroje ropy a plynu, cestovní ruch a také zdravotnictví.

Potřeba překladu a lokalizace do kurdštiny

Vzhledem k tomu, že region disponuje značným množstvím veřejných i soukromých univerzit, které čerpají materiály z knih tištěných v různých jazycích, že mezinárodně provozovaná letiště potřebují, aby místní zaměstnanci rozuměli různým cizím jazykům a mohli tak jednat se všemi cestujícími, že bankovní sektory obsluhují klienty z celého světa za účelem investic, takže musí být schopni porozumět požadavkům, stížnostem a zpětné vazbě každého klienta v jazyce, který je bankovním zaměstnancům dobře znám; je nezbytné, aby překlady psaných a mluvených údajů byly lokalizovány do kurdštiny, aby se místní obyvatelé mohli lépe zapojit do obchodování.

Budoucí trans

Je zřejmé, že přestože Kurdistán není nezávislý, má bohaté obchodní příležitosti a prostor pro další růst na mezinárodních trzích. K dalšímu posílení růstu po získání nezávislosti a ke snížení jazykových překážek, kterým místní Kurdové čelí, je nezbytné, aby byla vytvořena cesta pro kurdské překladatelské služby. S cílem vytvořit v kurdském regionu prosperující krajinu zaměřenou na podnikání společnost Future Trans svými překladatelskými službami důkladně odstraňuje jazykové bariéry a překážky.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.