V tomto příspěvku najdete 65 Catchy Slogans On Importance Of Education & Taglines.

Slogany o důležitosti vzdělání

Vzdělání rozhoduje o síle národů

Vzdělání přináší prosperitu

Vzdělání je cesta, ne cíl

Sňatek počká, vzdělání ne

Vzdělání je cesta ke skutečné svobodě

Vzdělání je páteří národa

Vzdělání lze zahájit v každém věku

Vzdělání je hořké, ale ovoce je sladké

Klíčem jsem já

Vzdělání je klíčem, pokud si přejete úspěch

Vzdělání spočívá hlavně v tom, co jsme se odnaučili

Vzdělání je síla

Když vstoupím do těchto dveří, jsem připravena učit

Vzdělání je vakcína proti násilí

Ruku v ruce se učíme

Jen ignoranti pohrdají vzděláním

Vzdělání je nástroj pomáhá nám získat úspěch

Učení s láskou a smíchem

Vzděláváním k lidské velikosti

Vzdělávání zlepšuje znalosti a dovednosti lidí

Učení dnes pro lepší zítřek

Vzdělávání naplňuje naši prázdnou mysl velkými věcmi

Vzdělávání pomáhá učit se a rozvíjet celý život

Věřím, ale pochybnosti jsou to, co vám zajistí vzdělání

Vzdělání je jako pas do lepší budoucnosti

Vzdělání nás odměňuje hromadou vědomostí

Udělejte svět svého dítěte lepším

Vzdělání posiluje člověka neomezenými znalostmi

Vzdělání přináší pocit podobnosti mezi lidmi

Pokud to dokážete přečíst, poděkujte učiteli

Knihy jsou plné neuvěřitelných věcí

Vzdělání určuje budoucnost člověka

Jen vzdělaní jsou svobodní

Vzdělání se neomezuje jen na učebny a učebnice

Rozvoj národa závisí na vzdělání jeho občanů

Vzdělání není naplnění kbelíku, ale zapálení ohně

Vzdělávání má sloužit k učení se dobrým věcem

Příprava studentů na úspěch v měnícím se světě

Vzdělávání má sloužit k učení se dobrým věcem

Vzdělávání: Vaše dveře do budoucnosti

Snaha o dokonalost

Vzdělání je velmi zábavné, pokud se jím člověk zabývá do hloubky

Vzdělání je ozdobou v blahobytu a útočištěm v neštěstí

Vzdělání je příliš důležité. aby bylo ponecháno pouze na vzdělavatelích

Vzdělání zvyšuje žízeň a hlad po dalším učení

Vzdělání je nejlepší úspěch, kterého člověk dosáhne za celý život

Vzdělání život příliš nezmění. Jen pozvedá potíže na vyšší úroveň úcty

Génius bez vzdělání je jako stříbro v dole

Vzdělání činí člověka žádoucím a nadšeným

Základem každého státu je vzdělání jeho mládeže

Všichni lidé jsou si od přírody podobní, ale vzděláním se stávají odlišnými

Vzdělání chrání lidi před sociálními konflikty

Vzdělání je lepší zárukou svobody než stálá armáda

Společně tvoříme rozdíl

Vzdělání nás vynese k výšinám úspěchu

Vzdělání je nejmocnější zbraní, která může změnit svět

Účelem vzdělání je nahradit prázdnou mysl otevřenou myslí

Vzdělání je prostě duše společnosti, která přechází z jedné generace na druhou

Vzdělání je pouze žebřík, po kterém sbíráme plody ze stromu poznání, nikoliv ovoce samotné

Vzdělání je schopnost jasně myslet, schopnost dobře jednat ve světě práce a schopnost vážit si života

Vzdělání není jen procházení nějakými strukturovanými systémy a získávání titulů. Jde spíše o zkrášlení srdce a světa

Další čtení

  • 80 Nejlepších sloganů o duchu školy a skvělých sloganů
  • 65 Chytlavých reklamních sloganů o škole a skvělých sloganů
  • 150 Motivujících sloganů o čtení a sloganů o čtení pro děti
  • 155 Chytlavých sloganů o matematice Slogany a vtipné matematické slogany | Slogany z algebry
  • 65 Chytlavé maturitní slogany 2018, které si zamilujete
  • 75 Chytlavé slogany pro prváky a vtipné slogany pro prváky
  • 60 Chytlavé slogany pro maturanty 2018 a vtipné slogany pro maturanty
  • 50 Nejlepší slogany pro třeťáky a slogany pro třeťáky
  • 65 Chytlavé slogany pro maturitní třídy a tře-Slogany na trička
  • 50 Chytlavé slogany mladších ročníků a slogany na trička
1 Sdílení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.