Zdroj: Thomas Deerinck, NCMIR / Science Photo Library

Mycoplasma genitalium, je běžně chybně diagnostikována a léčena jako chlamydie, což vede k obavám, že se do 10 let stane „superbakterií“

Britská asociace pro sexuální zdraví a HIV (BASHH) vypracovala své první pokyny pro diagnostiku málo známé, ale běžné sexuálně přenosné infekce (STI) zvané Mycoplasma genitalium (MG), aby reagovala na obavy, že MG má potenciál stát se do 10 let „superbakterií“.

Odhaduje se, že MG přenáší 1-2 % mužů a žen a infekce jsou často asymptomatické. Pokud se však u pacientů objeví příznaky, jsou podobné příznakům spojeným s jinými pohlavně přenosnými chorobami včetně chlamydií. Na rozdíl od chlamydií však donedávna neexistovaly komerčně dostupné diagnostické testy k odhalení MG, což vedlo k tomu, že někteří pacienti byli chybně diagnostikováni a léčeni na chlamydie.

Podle průzkumu mezi členy BASHH provedeného v květnu 2018 72 % odborníků na sexuální zdraví uvedlo, že pokud se nezmění současné postupy, stanou se infekce MG do deseti let superbakteriemi rezistentními vůči antibiotikům první i druhé linie.

„MG se rychle stává novým ‚superbakteriem‘: je již stále odolnější vůči většině antibiotik, která používáme k léčbě chlamydií, a během léčby mění svůj vzorec rezistence, takže je to jako snažit se zasáhnout pohyblivý terč,“ řekl Peter Greenhouse, konzultant v oblasti sexuálního zdraví z Bristolu.

V pokynech BASHH, akreditovaných Národním institutem pro zdraví a péči (National Institute of Health and Care Excellence) a zveřejněných 11. července 2018, se uvádí, že současná léčba této infekce je nedokonalá a je spojena s rozvojem antimikrobiální rezistence. Odhaduje se, že ve Spojeném království je MG rezistentní vůči makrolidům ve 40 % případů; ve většině případů však reaguje na azitromycin.

„MG se léčí antibiotiky, ale protože donedávna neexistoval komerčně dostupný test, byla často chybně diagnostikována jako chlamydie a jako taková i léčena,“ uvedl mluvčí BASHH Paddy Horner, který pokyny vypracoval.

„Tímto způsobem se infekce neléčí a u pacientů s MG vzniká antimikrobiální rezistence – pokud se praxe nezmění a nebudou se používat testy, má MG potenciál stát se do deseti let superbakterií odolnou vůči standardním antibiotikům.“

Co se týče screeningu, doporučují pokyny testování na MG infekci u osob s negonokokovou uretritidou, příznaky pánevního zánětlivého onemocnění, krvácením po sexu, epididymitidou a sexuálně získanou proktitidou.

Ačkoli byly nedávno vyvinuty testy na MG, nejsou zatím dostupné na všech klinikách. Veřejné zdravotnictví v Anglii však nabízí testování na MG za poplatek.

Průzkum provedený organizací BASHH, který byl rovněž zveřejněn 11. července 2018, ukázal, že sedm z deseti odborníků na sexuální zdraví v celé zemi uvedlo, že si nemohou dovolit diagnostický test doporučený v pokynech, a pouze jeden z deseti britských zadavatelů veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví uvedl, že ve svých rozpočtech na rok 2019 počítá s vybavením pro testování.

V důsledku toho BASHH uvedla, že je „velmi znepokojena“, že pokyny nemusí být implementovány včas, aby se zabránilo infekci. To by mohlo znamenat, že až 3 000 žen ročně, které mají pánevní zánětlivé onemocnění způsobené MG, by mohlo být vystaveno zvýšenému riziku neplodnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.