Sdílet

Autor: Amy Rosenman, MD

Zvučné ANO! Mnoho gynekologů se domnívá, že nejlepším způsobem léčby padající dělohy je její odstranění pomocí operace zvané hysterektomie a následné připojení vrcholu pochvy ke zdravým částem vazů nahoře v těle. Jiní gynekologové se naopak domnívají, že hysterektomie je závažná operace a měla by se provádět pouze v případě, že ji vyžaduje stav dělohy. V tomto duchu se mezi gynekology vedou diskuse o nutnosti hysterektomie k léčbě výhřezu dělohy.

Někteří gynekologové vyjádřili názor, že k nápravě výhřezu dělohy stačí řádná oprava vazů a že zdlouhavější, náročnější a rizikovější hysterektomie není z lékařského hlediska nutná. Za tímto účelem byla nedávno vyvinuta operace, která pomocí laparoskopu opravuje tyto podpůrné vazy a zachovává dělohu. Vazivo, nazývané uterosakrální vazy, je nejčastěji poškozeno uprostřed, zatímco dolní a horní část je obvykle neporušená. Při tomto laparoskopickém zákroku chirurg připojí nepoškozenou spodní část vazů k silné horní části vazů pomocí pevných a trvalých stehů. Tím se dosáhne opravy bez odstranění dělohy. Tento zákrok vyžaduje pouze krátkou hospitalizaci a rychlé zotavení. Nedávná australská studie zjistila, že tato operace, kterou nazvali laparoskopická sutura hysteropexe, má vynikající výsledky. Naše praxe začala tento nový zákrok provádět v roce 2000 a naše výsledky jsou rovněž velmi dobré. Stejně jako u všech reparačních zákroků je však cílem dlouhodobá úspěšnost zákroku. Vzhledem k tomu, že dlouhodobá hodnocení probíhají, zeptejte se svého lékaře na jeho názor na tuto operaci a ujistěte se, že rozumíte důvodům jeho doporučení.

Tentýž zákrok zachovávající dělohu lze také provést, i když se do pochvy udělá malý vstup do břicha za děložním čípkem a znovu se připevní vazy k děloze a děložnímu čípku. Tento postup se nazývá vaginálně-uterosakrální hysteropexe a nezanechává žádné jizvy na břiše. I s tímto přístupem máme od roku 2000 výborné zkušenosti, zejména pokud jsou současně nutné další vaginální zákroky pro cystokélu, rektokélu nebo zúžení pochvy.

Sexualita?

O našem sexuálním životě je někdy těžké mluvit. Těžko říkáme svým dětem „fakta o životě“ a těžko říkáme svým partnerům, co nás těší.

Sex je osobní a v nejlepším případě je intimním pokladem, který si vychutnáváme v soukromí. Každý z nás se chce líbit a být potěšen, cítit se vřele, bezpečně a žádoucí. U mnoha žen mohou vnímané problémy s jejich váhou, celkovým vzhledem a žádoucností vyvolávat obrovskou úzkost. Když se žena rozhodne pro sex, často se její obavy a nejistota dostanou přímo s ní do postele. Líbí se mu moje tělo? Jsem hezká? Nejsou moje stehna příliš velká? S přibývajícím věkem vám tyto otázky mohou dělat větší potíže. Přidejte k tomu prolaps nebo inkontinenci a vše se může pěkně zkomplikovat. Inkontinence může ten malý hlásek nejistoty proměnit v řev.

Má inkontinence vliv na vaši sexualitu?

Dobrou zprávou je, že podle nedávné studie ženy s inkontinencí nebo prolapsem uvádějí stejnou míru sexuální aktivity, pohodlí a potěšení ze sexu jako ženy bez inkontinence. Je toho víc: 80 % žen s prolapsem nebo inkontinencí mělo pocit, že jejich partneři jsou s jejich sexuálním vztahem také spokojeni. S tím, zda je žena sexuálně spokojená, samozřejmě hodně souvisí její pocit z partnera a vztahu. Inkontinence a prolaps se však ukázaly být méně důležité, než se očekávalo. Ať už jsou inkontinentní, nebo ne, mnoho žen zůstává sexuálně aktivních i po sedmdesátce a osmdesátce.

V téže studii se však uvádí, že ženy s nejzávažnějším prolapsem nebo nejčastější inkontinencí skutečně uváděly, že jejich fyzický stav zasahuje do jejich sexuálního života. V důsledku toho tyto ženy více trápila jejich zdravotní situace a byly méně spokojené. Zatímco ženy s méně závažnou inkontinencí neměly výrazný problém se sexuálním uspokojením, u žen se závažnými problémy to bylo na úkor jejich sexuálního života.

Může inkontinence způsobit problém v sexu?“

Inkontinence způsobuje, že se některé ženy cítí nečisté, a tudíž nežádoucí. V důsledku toho se mohou sexu vyhýbat nebo při sexu pociťovat menší potěšení a svobodu. Typ inkontinence, který žena má, může výrazně ovlivnit, jak moc ji trápí. Ženy se stresovou inkontinencí mají se sexem obvykle menší problémy než ženy s urgentní inkontinencí. Stresová inkontinence se často vyskytuje v předvídatelných okamžicích, nejčastěji hned na začátku pohlavního styku, kdy penetrace mění úhel močového měchýře a močové trubice. Močení těsně před sexem tomuto problému obvykle zabrání.

Urgentní inkontinence, která je důsledkem hyperaktivního močového měchýře, způsobuje větší potíže, protože je nepředvídatelná a nelze se jí vyhnout. Ženy s urgentní inkontinencí často ztrácejí moč během orgasmu, což může být obzvláště nepříjemné. Také množství moči uniklé v důsledku hyperaktivního močového měchýře je obvykle větší než u stresové inkontinence. Jedna studie zjistila, že téměř 70 % žen s urgentní nebo urgentní inkontinencí má neuspokojivé sexuální vztahy, zatímco pouze 20 % žen se stresovou inkontinencí si na to stěžuje.

Může prolaps způsobit problémy při sexu?

Prolaps obvykle nezpůsobuje problémy při sexu. Pokud prolaps způsobí vyklenutí močového měchýře nebo konečníku do pochvy, lze vyklenutí před pohlavním stykem snadno zatlačit zpět na místo a většina žen s prolapsem tvrdí, že si ho při pohlavním styku nevšimne. Také pokud máte prolaps, měla byste vědět, že pohlavní styk nijak nepoškodí to, co je vyboulené: močový měchýř, pochvu, dělohu nebo konečník.

Způsobuje inkontinence, že jste méně atraktivní?

Inkontinence může nesporně nepříjemně komplikovat život. Mnoho žen v důsledku toho upravuje to, co nosí, a způsob života. Některé nám říkají, že se cítí méně ženské a méně nezávislé. Jak se však, jak doufáme, čtenářky dozvědí z těchto webových stránek, v současné době existuje mnoho způsobů, jak inkontinenci předcházet. Sociální a fyzická izolace, kterou inkontinence někdy přináší, je zbytečná.

Jak můžete s partnerem mluvit o inkontinenci?

Ženy i muži s inkontinencí mohou trpět pocitem izolace. Rozpaky a strach z ponížení jim často brání mluvit o tomto tématu se svými partnery. Obvykle je strach horší než skutečnost. Zbytečné napětí a citový odstup ubližuje oběma lidem ve vztahu. Víme, že dobrá komunikace mezi milenci přispívá k tomu, aby byl sex za všech okolností radostnější. Pokud trpíte inkontinencí, mluvit o tom s partnerem může být to nejdůležitější, co můžete udělat. Dobrá komunikace povede k větší náklonnosti a důvěře. Mluvit o jakémkoli problému je obvykle snazší v dlouhodobém intimním vztahu, ale i v novém vztahu vyjasnění si věcí často přináší úlevu.

Pokud máte inkontinenci při pohlavním styku, může vám oběma pomoci, když si o tom s partnerem před sexem promluvíte. Mnoho žen, ačkoli se zpočátku stydí, je překvapeno, jak snadno rozhovor probíhá. Často stačí zmínit se o tom, že by mohlo docházet k mírnému stékání. Někteří muži se obávají, že od inkontinentní partnerky dostanou infekci močového měchýře. Přestože ztráta moči může působit nečistě, moč je zcela sterilní. Vaši partnerku můžete uklidnit, že žádné riziko přenosu infekce nehrozí. Jiní se zbytečně obávají, že ženě s prolapsem ublíží, přitom stačí prolaps zatlačit zpět a použít lubrikant. Pointa je zcela jasná. Inkontinence nemusí stát v cestě sexualitě.

Měla byste o sexuálních problémech mluvit se svým lékařem?

Pokud má mnoho žen problém mluvit o sexu se svým partnerem, není pro ně ještě obtížnější otevřít toto téma se svým lékařem? Aby to bylo ještě komplikovanější, lékaři se často cítí nepříjemně, pokud jde o diskusi o sexu, a málokdy jsou k tomu dobře vyškoleni. Přidání inkontinence do rozhovoru může způsobit, že se žena i její lékař budou ještě více zdráhat pokračovat v další diskusi.

Pro ilustraci toho, o jak významný problém se jedná, bylo při rozhovorech s 324 sexuálně aktivními ženami zjištěno, že pouze 2 ženy dobrovolně poskytly informace o tom, že mají při sexu inkontinenci. Když však byly na tento příznak konkrétně dotázány, dalších 77 žen přiznalo, že mají inkontinenci během pohlavního styku.

Pacienti a lékaři musí lépe komunikovat o inkontinenci a sexualitě. Pokud se vás lékař na inkontinenci neptá, je důležité, abyste na ni v případě problému upozornila. Pokud se vám zdá, že je vám toto téma nepříjemné, požádejte lékaře o doporučení k někomu, kdo se inkontinencí pravidelně zabývá. Pokud máte problém s inkontinencí a sexualitou, je více než pravděpodobné, že na to budete muset také upozornit. Pokud váš lékař není vybaven k tomu, aby s vámi o tomto tématu hovořil, požádejte ho o jméno erudovaného terapeuta, který vám může pomoci.

Pokud váš lékař takové odborníky nezná, snažte se někoho najít sami. Důležité je získat to, co potřebujete. Nejste s tímto problémem sama.

Mohou Kegelovy cviky zabránit úniku moči při sexu?

Kegelovy cviky mohou určitě pomoci. Ženy, které se naučí správně provádět Kegelovy cviky a provádějí je pravidelně, mají při pohlavním styku menší únik moči. Nedávná norská studie zjistila, že ženy, které fyzioterapeut naučil správně provádět Kegelovy cviky, měly častěji uspokojivější sex než skupina žen, které se tyto cviky správně nenaučily. Tyto ženy měly méně problémů v sexuálním životě a méně nepříjemných pocitů při pohlavním styku. Doporučujeme vám, abyste Kegelovy cviky prováděla pravidelně.

Co ještě může pomoci zabránit úniku moči při sexu?

Dalším způsobem, jak zabránit úniku moči při sexu, je udržovat močový měchýř během pohlavního styku přiměřeně prázdný. Snažte se vyvarovat pití tekutin přibližně hodinu před očekávaným pohlavním stykem. Tím zabráníte příliš rychlému naplnění močového měchýře, jakmile se dostanete do postele. Pokud vyprázdníte močový měchýř těsně před zahájením milování, je únik moči mnohem méně pravděpodobný.

Jaké jsou nejlepší polohy pro prevenci úniku moči?

U některých poloh je únik moči mnohem méně pravděpodobný. Žena nahoře má kontrolu nad průnikem a lépe ovládá své pánevní svaly. Některé ženy mají větší kontrolu v polohách, které považují za méně únavné. Styk na boku je obvykle méně namáhavý. Při vstupu zezadu bude tlak směřovat mimo močový měchýř a močovou trubici. Každý člověk je však jiný, takže byste měla experimentovat s různými polohami, dokud nenajdete ty, které vám vyhovují.

Bude sex lepší, když podstoupíte operaci?“

Na tuto otázku se snažila odpovědět nedávná americká studie, která se dotazovala skupiny žen před a po operaci prolapsu nebo inkontinence. Přibližně polovina těchto žen byla sexuálně aktivní. Před operací 82 % sexuálně aktivních žen uvedlo, že jsou spokojeny se svým sexuálním životem, a po operaci se 89 % žen cítilo spokojeno se svým sexuálním vztahem.

Studie však přinesla řadu zajímavých zjištění. Za prvé, frekvence pohlavního styku se po operaci nezměnila. A za druhé, zatímco před operací mělo bolesti při pohlavním styku pouze 8 % žen, po operaci zaznamenalo bolesti při pohlavním styku 19 % žen. Přibližně u čtvrtiny žen, které podstoupily opravu vyklenutého konečníku (rektokély), se objevily bolesti při pohlavním styku. Přibližně třetina žen, které podstoupily opravu rektokély a suspenzi močového měchýře, měla bolestivý pohlavní styk. Výzkumníci se bohužel těchto žen neptali, proč byly se svým sexuálním životem spokojenější, přestože více z nich mělo bolestivý pohlavní styk.

Jiná studie provedená ve Švédsku může vnést trochu světla. Tato studie zjistila, že třetina žen zaznamenala po operaci inkontinence zvýšený zájem o sex a polovina jejich mužských partnerů měla o sex větší zájem. Je možné, že vědomí, že byla vyřešena oprava výhřezu nebo inkontinence, stačilo k tomu, aby se páry cítily při sexu lépe.

Co můžete dělat, když je pohlavní styk bolestivý?

Jedním ze způsobů, jak snížit nepohodlí při pohlavním styku, je použití lubrikantu. Požádejte lékárníka o doporučení vhodného lubrikantu nebo jich vyzkoušejte několik, abyste zjistili, který vám vyhovuje. Snažte se vyhnout používání vazelíny nebo krému na ruce, protože ty mají tendenci rychle vysychat. Pokud je vaginální suchost dlouhodobým problémem, zvažte možnost zeptat se svého lékaře na vaginální estrogen. Estrogen činí pochvu pružnější a zvyšuje přirozenou lubrikaci. Lokální formy estrogenu, které jsou k dispozici ve formě krémů, silastických kroužků obsahujících estrogen nebo malých pilulek vkládaných do pochvy, mohou zlepšit stav pochvy, aniž by došlo k významnému vstřebávání estrogenu do krevního oběhu a těla.

Velmi užitečné rady pro lepší sexuální život

Tady jsou střípky informací, které nám sdělili naši pacienti s inkontinencí a které jim pomohly zlepšit sexuální život:

 1. To je nejdůležitější a nejzřejmější – ujistěte se, že máte chápajícího partnera. Promluvte si s partnerem o své situaci. Ať už jste inkontinentní, nebo ne, potřebujete podporujícího a starostlivého milence. Ujistěte se, že máte partnera, kterého si zasloužíte, nebo pomozte svému partnerovi, aby se jím stal. V případě potřeby vyhledejte odborné poradenství.
 2. Vždy před pohlavním stykem vyprázdněte močový měchýř. To by vám mělo pomoci vyhnout se úniku tekutin a maximalizovat váš požitek.
 3. Snažte se vyhnout tekutinám těsně před pohlavním stykem. To neznamená, že musíte být dehydrovaní nebo suchopární, ale vyhnout se tomu šálku kávy nebo koly může mít velký význam.
 4. Pokud si myslíte, že byste je mohli potřebovat, používejte ručníky, jednorázové vložky nebo pogumované prostěradlo, abyste udrželi postel suchou a svěží. Plánování dopředu může minimalizovat vaši případnou úzkost.
 5. Pokud vám teče, buďte klidní. Moč je sterilní tekutina a malý únik prostě není tak důležitý. Smysl pro humor může pomoci situaci rozptýlit, zatímco hněv nebo frustrace mohou jen zvýšit vaši úzkost nebo úzkost vašeho partnera. Někdy se zdá, že naše těla jsou nabitá nástražnými systémy pro potenciální rozpaky. Takoví už my lidé jsme.
 6. Provádějte pravidelně Kegelovy cviky. Zpevněné svaly často snižují nebo eliminují únik moči a mohou zvýšit potěšení obou partnerů.
 7. Experimentujte s partnerem, abyste našli polohy, které jsou pro vás oba nejpohodlnější.
 • Berglund A, Eisemann M, Lalos A, et al. Social adjustment and spouse relationships among women with stress incontinence before and after surgical treatment. 1996 Social Science and Medicine 42:1537.
 • Berglund A, Fugl-Meyer K. Some sexological characteristics of stress incontinent women. 1996 Scandinavian Journal of Urology and Nephrology. 30:207.
 • Gordon D, Groutz A, Sinai T, et al. Sexual function in women attending a urogynecology clinic. 1999 International Urogynecology Journal. 10:325.
 • Roe B, May C. Incontinence and sexuality: findings from a quality prospective. 1999 Journal of Advanced Nursing. 30:573.
 • Weber A, Walters M, Piedmonte M. Sexual function and vagianl anatomy in women before and after surgery for pelvic organ prolapse and urinary incontinence. 2000 American Journal of Obstetrics and Gynecology. 182:1610.
 • Weber A, Walters M, Schover L, et al. Sexual function in women with uterovaginal prolapse and urinary incontinence. 1995 Obstetrics and Gynecology 85:483.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.