Plochá oblast na obrázku je záplavová oblast řeky. V pozadí je vidět, jak se země zvedá do náhorní plošiny.

Foto NPS: Joe Bruce

Záplavové oblasti a náhorní plošiny

Národním parkem Theodora Roosevelta stále protéká řeka Little Missouri. Vine se sem a tam jako had. Říká se tomu meandrování (me-an-der-ing). Mezi zákruty neboli meandry řeky jsou široká rovná místa. Ploché oblasti jsou záplavová území. Když se řeka rozvodní, voda se rozlévá do těchto rovin. Tyto povodňové vody zanechávají půdu bohatou na živiny. Když povodeň skončí, rostliny opět vyrostou a život se vrátí. K těmto záplavám nedochází často a uplyne mnoho let, než voda opět stoupne.

Ne všechna rovná místa v parku jsou záplavové oblasti. Poté, co přejdeš přes záplavovou oblast, může se půda zvednout. Může se stát, že se plazíte nahoru na hřbet; nebo před sebou na vrcholu uvidíte další širokou pláň. Pokud se nacházíte na rovině, pak jste dosáhli náhorní plošiny. Tyto náhorní plošiny jsou větrné, takže rostliny, které na nich rostou, nejsou tak vysoké. Mají také hluboké kořeny, kterými se ukotvují v půdě. Pokud se nacházíte na náhorní rovině nebo náhorní plošině, budete obklopeni takovými rostlinami. Nacházíte se na prérii!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.