Co jsou mořské panny?

Mořská panna 1

 • Mořská panna
 • Mořská panna je bájný tvor, který je napůl žena a napůl ryba. Název pochází od slova „mer“, což znamená moře. Mužská verze se nazývá merman.
  Ačkoli jsou některé mořské panny popisovány jako obludné a ošklivé, většinou jsou spíše velmi krásné. Nad pasem vypadají jako půvabná mladá žena, zatímco od pasu dolů jsou jako ryba s ploutvemi a rozprostřeným ocasem.
  Mořské panny si rády češou své dlouhé vlasy. V umění jsou často zobrazovány se zrcadlem a hřebenem. Někdy sedí na skále a zpívají, čímž lákají námořníky do záhuby. Proto jsou často zaměňovány se sirénami (které rovněž obývají moře). Mořské panny lákají pohledné mladé muže do svých domovů v mořských hlubinách. Sirény jsou však obvykle divočejší a ošklivější než mořské panny a o lidi se příliš nezajímají.
  Všechny mořské kultury mají pohádky o mořských pannách. V bretaňských baladách jsou to „Morgany“, mořské ženy, a „Morverch“, mořské dcery; v Irsku a Skotsku jsou to „Merrow“. Zdá se, že Egejské moře bylo takových bytostí plné. V řeckých pověstech se vyskytují mořské panny, které mohou potápět lodě, a sirény, které lákají námořníky do záhuby. Ve stříbřité jeskyni žijí zlatovlasé nereidy neboli mořské nymfy, které pomáhaly námořníkům bojovat s nebezpečnými bouřemi. Jsou zobrazovány jako lidé od hlavy až k pasu, s ptačím tělem nebo rybím ocasem. Mezi další obyvatele moře z řeckých pověstí patří 3000 Oceanid, dcer Titánů Oceána a Tethys.
  Podobné bytosti žijí v jezerech a řekách. Ve slovanské mytologii se vyskytují Rusalky, duchové mladých žen, které potkal osud utonutím. Zjevují se v podobě krásných rybích žen nebo mořských panen. Mají krásné vlasy, jemné rysy, ale smutné bezedné oči, které vyprávějí jejich tragický příběh. Vstupují do mladých mužů a berou si je na dno řeky, aby s nimi žili.
  Vždy se považovalo za největší neštěstí udělat mořským pannám něco nepěkného. V příbězích se často uvádí, že se jim nedaří, pokud jsou vyvedeny na souš. Výjimkou jsou Mořské panny, které se někdy provdají za lidi. Mořské panny žijí velmi dlouho, ale podle některých legend nemají duši.

  Jak vznikly mýty?

  Mořská panna 5

 • Mořští lidé
 • Legendy o napůl lidských, napůl rybích tvorech se tradují tisíce let. Každý viděl obrázky mořských panen. Spatřili je první Arabové a Řek Plinius v roce 586 n. l. Mnoho středověkých námořníků tvrdilo, že je vidělo, a takové zprávy se objevovaly až do roku 1900.
  Většina pozorování námořníků byla pravděpodobně normálními mořskými tvory, jako jsou kapustňáci, dugongové nebo mořské krávy (dnes již vyhynulé). Ti zřejmě kolébali svá mláďata podobně, jako by člověk nosil dítě. Je možné, že námořníci při spatření těchto neznámých zvířat předpokládali, že narazili na nějaký humanoidní druh. Mořské panny, které popsal slavný objevitel Kryštof Kolumbus, byly téměř jistě kapustňáci. V lednu roku 1493 hlásil, že v oceánu u Haiti viděl tři mořské panny. Podle něj „vystupovaly z vody docela vysoko“, ale „nebyly tak hezké, jak jsou zobrazovány, protože nějak v obličeji vypadají jako lidé“.
  Takové popisy se však velmi liší od obvyklého zobrazení mořské panny a představa, krásného, ale nebezpečného tvora, pravděpodobně vznikla z dřívějších příběhů o Sirénách z Egejského moře. Sirény byly mořské nymfy, které měly moc okouzlit svým zpěvem všechny, kdo je slyšeli, takže nešťastní námořníci byli neodolatelně nuceni vrhat se do moře vstříc své zkáze. Sirény byly poprvé zmíněny v Homérově Odyssei. To mohlo ovlivnit zobrazování mořských panen od středověku. Moderní pohled na mořské panny ovlivnila také pohádka Hanse Christiana Andersena Malá mořská víla z roku 1836.

  Jsou tedy mořské panny dobré nebo špatné?

  Mořská víla 2

 • Rusalki
 • Zdá se, že bude záležet na tom, kterou pohádku budete číst. Na základě důkazů byste však museli být velmi opatrní, pokud byste se s ním někdy setkali.
  V britském folklóru mohou být nositelkami neštěstí, schopnými vyvolat bouři a zabíjet lidi.
  Mezi špatné věci, ze kterých jsou mořské panny obviňovány, patří například to, že námořníkům říkají, že jejich loď je odsouzena k záhubě, a že očarovávají námořníky a způsobují ztroskotání. Spatření mořské panny je neklamným znamením blížící se prudké bouře. V jiných příbězích záměrně stahují lidi do vody a z tonoucích mužů vymačkávají život. Stahují také lidi do svých podvodních říší.
  Příležitostně však mohou mořské panny přinášet i štěstí tím, že lidi léčí nebo jim plní přání. V některých příbězích se dokonce vdávají a žijí s lidmi. Například Merrow z Irska a Skotska.
  Tyto mořské panny jsou krásné, jemné, skromné a laskavé. Nosí červenou čepičku, a pokud je někdo chytí a schová před nimi, svléknou kůži a zůstanou na souši. Většinou však nakonec čepičku získají zpět a vrátí se do moře. Lákají také mladé muže, aby je následovali pod vlny. Zde žijí v zakletém stavu. Z pod vln je často slyšet hudba Merrowů.

  Jak tento příběh vznikl?

  Mořská panna 6

 • Starý muž pomáhá mořské panně
 • Lizard v Cornwallu je vysoká náhorní plošina obklopená mořem, s mnoha skrytými malými zátokami a plážemi, přesně taková oblast pro příběhy o mořských pannách.
  Mnozí Cornwallané, zejména námořníci, tvrdili, že viděli nebo slyšeli mořskou pannu, a víra v ně byla kdysi velmi rozšířená. Existuje mnoho příběhů o mořských pannách viděných na skalách a o mořských pannách sedících s pláčem a nářkem na břehu.
  Mořské panny v cornwallských příbězích mají mnoho rysů mořských panen po celém světě. Jsou krásné, často je vídáme česat si zlaté vlasy a žijí dlouho, aniž by stárly. Stejně jako mnoho britských a irských mořských panen má i mořská panna v tomto příběhu více sympatií, zvídavosti a zájmu o lidi než ostatní mořské panny.
  Často se mělo za to, že lidé se znalostí léčení nebo znalostí budoucnosti získali tyto schopnosti nadpřirozenou cestou, buď od čarodějnic, víl, nebo v tomto případě od mořské panny. Toto není jediné vyprávění předávané z generace na generaci o zvláštních schopnostech, které předkovi předala mořská panna. Připravit nádobu s vodou, která by ukázala tvář zloděje, jako v tomto příběhu, je běžný způsob odhalení, který se vyskytuje v mnoha mýtech.
  Mořské panny jsou jedny z nejznámějších mýtických bytostí, které jsou pravidelně zobrazovány v literatuře i ve filmu. U pobřeží je stále k vidění „Skála mořských panen“ a můžete navštívit zátoku Kynance a pláže u Lizardu.

  .

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.