Žena se drží za břicho s nepříjemným výrazem ve tváři

Žena se drží za břicho s nepříjemným výrazem ve tváři

Výzkumníci zjistili, že v určité podskupině případů mohou být gastrointestinální (GI) příznaky jediným důkazem koronaviru COVID-19.

U podskupiny pacientů mohou být zažívací příznaky, například průjem, jediným příznakem viru COVID-19, přičemž se u nich nikdy neobjeví respirační příznaky nebo dokonce horečka, uvedl doktor Xiaohua Hou z Huazhong University of Science and Technology v čínském Wuhanu a jeho kolegové.

V porovnání s pacienty, kteří měli pouze respirační příznaky, měli pacienti s trávicími příznaky větší pravděpodobnost, že jejich stolice bude pozitivní na COVID-19 a že u nich dojde k delšímu zpoždění do odeznění viru, napsali autoři v preprintu, který vyšel v časopise American Journal of Gastroenterology.

Dospěli navíc k závěru, že pokud se u pacientů objeví pouze nově vzniklé gastrointestinální příznaky a jsou v kontaktu s případem COVID-19, může být rozumné je na virus testovat, a to i bez horečky nebo respiračních příznaků.

„Tato studie je zásadní, protože představuje 80 % nebo více pacientů, kteří nemají závažné nebo kritické onemocnění. Jedná se o častější scénář lidí v komunitě, kteří se snaží zjistit, zda mohou mít COVID-19 kvůli nově se objevivšímu průjmu, nevolnosti nebo zvracení,“ uvedl ve svém prohlášení Brennan M.R. Spiegel, MD, spolušéfredaktor časopisu.

GI příznaky byly spojeny s infekcí COVID-19, stejně jako tomu bylo u SARS, ačkoli se zdálo, že byly izolovány na malou podskupinu pacientů.

Odborníci však naléhají na gastroenterology, aby zvážili COVID-19 v diferenciální diagnóze, pokud se u pacienta objeví jak respirační, tak gastrointestinální příznaky. Zdá se, že tyto údaje jdou dokonce ještě dál a říkají, že podezření na COVID-19 by mělo být vysloveno při gastrointestinálních příznacích v případě absence respiračních příznaků.

„Protože se testování COVID-19 z velké části soustředilo na pacienty s respiračními příznaky – nikoliv s příznaky zažívacími – je možné, že existuje velká kohorta nediagnostikovaných pacientů s nízkou závažností onemocnění, ale s trávicími příznaky, jako je průjem, kteří virus nevědomky šíří,“ napsali Hou a jeho kolegové.

Zkoumali údaje od 206 pacientů z jedné nemocnice, z nichž 48 mělo pouze zažívací příznaky (průjem, nevolnost, zvracení), 69 mělo zažívací i respirační příznaky a 89 pouze respirační příznaky. Průměrný věk pacientů byl 62 let a 56 % tvořily ženy. Zajímavé je, že skupina se zažívacími a respiračními příznaky častěji uváděla dušnost, únavu a bolestivost svalů ve srovnání se skupinou, která měla pouze respirační příznaky.

Ze skupiny, která měla zažívací příznaky, mělo 67 osob průjem s průměrnou dobou trvání více než 5 dní a frekvencí přibližně čtyř stolic denně. Současnou horečku zaznamenali u 62 % pacientů se zažívacími příznaky, což znamená, že téměř 40 % nemělo horečku.

Průměrný interval od vzniku příznaků do odeznění virózy ve všech skupinách byl 38 dní, přičemž průměrná doba hospitalizace byla asi 24 dní. Celková doba mezi nástupem příznaků a odezněním viru však byla významně delší ve skupině s pouze trávicími a trávicími a respiračními příznaky oproti skupině s pouze respiračními příznaky (40,9 vs 42,0 vs 33,5 dne, P<0,001).

Podobně Hou a kolegové zjistili, že pacienti s koronavirovou RNA ve stolici měli významně delší dobu do odeznění viru než pacienti, u kterých byl test ve stolici negativní (44,2 vs 33,7 dne, P=0,003). Není překvapením, že u pacientů se zažívacími příznaky byla pravděpodobnost výskytu viru ve stolici vyšší.

„Delší průběh onemocnění u pacientů se zažívacími příznaky může odrážet vyšší virovou zátěž u těchto pacientů ve srovnání s pacienty, kteří mají pouze respirační příznaky,“ napsali.

Mezi omezení těchto údajů patří malá velikost vzorku, nemožnost provést korelaci mezi fekální virovou RNA a závažností zažívacích příznaků a skutečnost, že studie nepotvrzuje, že virové částice ve stolici jsou infekční a schopné přenosu onemocnění. Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistilo, zda se virus COVID-19 může šířit fekálně-orální cestou.

Zveřejnění

Studie byla podpořena granty vědeckých a technologických projektů na řešení mimořádných událostí spojených s novým koronavirem pneumonie od Oddělení vědy a technologie provincie Hubei, Wuhan, Čína, Čínské národní nadace pro přírodní vědy a projektů mezinárodní (regionální) spolupráce a výměny (ICE) Čínské národní nadace pro přírodní vědy.

Hou a spoluautoři nezveřejnili žádné relevantní vztahy s průmyslem.

Primární zdroj

American Journal of Gastroenterology

Odkaz na zdroj: Han C, et al „Digestive Symptoms in COVID-19 Patients with Mild Disease Severity: Klinická prezentace, testování virové RNA ve stolici a výsledky“ Am J Gastroenterol 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.