V první řadě je snadné rozlišit hvězdu (nebo planetu) od jiných objektů na obloze. letadla nebo vrtulníky a podobně s největší pravděpodobností změní polohu (drasticky)v krátkém časovém úseku a změna barvy a intenzity, jakkoli rychlá, bude zákonitá.Hvězda nebo planeta bude blikat pouze v blízkosti obzoru, pokud je nad řekněme čtyřmi nebo pěti pěstmi (na délku paže) nad obzorem, „blikání“ se dramaticky zmírní, přičemž hvězdy v blízkosti zenitu (nad vaší hlavou) budou „blikat“ jen nepatrně a nebudou měnit barvu. pokud jde o to, proč k tomu dochází, krátká odpověď zní: lom a rozptyl světla. Světlo z hvězdy prochází mnohem větší částí naší atmosféry, když ji vidíme blízko obzoru, než když ji vidíme nad naší hlavou, a čím více „vzduchu“ musí projít, tím více může být světlo zkreslené. je to stejný efekt jako u Slunce nebo Měsíce za svítání/východu, ale vzhledem k tomu, že zdroj světla je mnohem menší a fokusovaný, vnímáme změny mnohem více. Změna barvy může přecházet z modré do červené, která prochází většinou spektra, takže barva sama o sobě nebude ukazatelem zdroje, nicméně změny mezi barvami budou velmi rychlé a náhodné, pokud se jedná o hvězdu nebo planetu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.