DOVER, Del. — Státní policie státu Delaware (DSP) se snažila zvýšit efektivitu komunálních služeb, snížit náklady a zvýšit odpovědnost státní správy vůči občanům, a proto si vybrala společnost The Project Group Inc., aby jí poskytla poradenské služby související s implementací podnikového řízení projektů pomocí programu Microsoft Project 2003.
Tato implementace, z velké části podpořená fondem Delaware First State Quality Improvement Fund, zajišťuje další rozvoj programu DSP-STAT, který byl zahájen před dvěma lety a jehož vzorem je CompStat, systém elektronizace a mapování údajů o trestné činnosti, jehož průkopníkem je newyorská policie. Koncepce STAT je založena na principech přesného a včasného zpravodajství, efektivní taktiky a strategie, rychlého nasazení zdrojů a neúnavného sledování a vyhodnocování.
„Jsme velmi rádi, že můžeme využít zkušeností společnosti The Project Group v oblasti projektového řízení a zavést v rámci DSP metodiku, která nám nejen usnadní vykazování metrik STAT, ale také poskytne spolupracovníkům DSP školení a nástroje k úspěšnému řízení těchto činností, které měříme,“ řekl major Mark Seifert, administrativní důstojník DSP pro technologie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.