Bezpečnostní informace

Agentura pro ochranu životního prostředí USA (EPA) reguluje všechny formy pesticidů používaných ve Spojených státech, včetně pesticidů dovážených ze zahraničí. Agentura EPA vyžaduje, aby výrobci pesticidů při podávání žádostí o jejich prodej dodržovali velmi přísná pravidla. U pesticidů používaných na potravinách, které konzumují lidé nebo zvířata, jako je krmivo pro hospodářská zvířata, EPA reguluje množství reziduí pesticidů, která se na potravinách nacházejí.

Na monitorování možných reziduí na potravinách pracuje také Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a americké ministerstvo zemědělství (USDA). Zpráva USDA z roku 2014 zjistila, že 99 % všech testovaných vzorků potravin bylo pod limity stanovenými agenturou EPA, a uvedla, že „potraviny v USA nepředstavují bezpečnostní riziko na základě reziduí pesticidů“.

Pesticidy by se měly používat správně, v souladu s pokyny na etiketě. Pokud se pesticidy nepoužívají správně, existuje potenciální riziko poškození. Pokud osoba pesticid pozře nebo se s ním dostane do kontaktu, měla by okamžitě zavolat na linku pro kontrolu otrav 1-800-222-1222. Pokyny pro první pomoc poskytují také informace o ošetření při požití pesticidů.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.