Sikkerhedsoplysninger

Det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (EPA) regulerer alle former for pesticider, der anvendes i USA, herunder pesticider, der importeres fra udlandet. EPA kræver, at pesticidproducenterne skal følge meget strenge retningslinjer, når de ansøger om at sælge pesticiderne. For pesticider, der anvendes på fødevarer, som konsumeres af mennesker eller dyr, f.eks. foder til husdyr, regulerer EPA mængden af pesticidrester, der findes på fødevarerne.

Food and Drug Administration (FDA) og U.S. Department of Agriculture (USDA) arbejder også på at overvåge potentielle rester på fødevareprodukter. En rapport fra USDA fra 2014 viste, at 99 % af alle testede fødevareprøver lå under de grænseværdier, der er fastsat af EPA, og erklærede, at “amerikanske fødevarer ikke udgør et sikkerhedsproblem baseret på pesticidrester”.

Pesticider skal anvendes korrekt og i overensstemmelse med anvisningerne på etiketten. Hvis pesticiderne ikke anvendes korrekt, er der en potentiel risiko for skade. Hvis en person indtager eller kommer i kontakt med et pesticid, skal vedkommende straks ringe til giftlinjen, 1-800-222-1222. Retningslinjerne for førstehjælp indeholder også oplysninger om behandling ved indtagelse af pesticider.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.