Står du ansigt til ansigt med livet? Er du glad for enhver udfordring og ser du sejren som den eneste udvej? Er du fuld af tapperhed og ild, forsvarer du sager og står op for det, der er rigtigt og godt?

Hvis det er tilfældet, lyder du, som om du kunne være en ridder. En ædel ridder, der rider ud for at kæmpe mod dragen hver dag i dit liv og gør vejen sikker og fri for dem bag dig. Det er spændende og udfordrende.

Men er du en modig ridder? Eller en modig?

Hvad betyder mod? Hvad er forskellen på mod og tapperhed??

Først og fremmest skal du tænke over, hvad mod kan betyde. Målrettethed, at gøre sit bedste og ikke vige fra sin vej. Integritet – at tage kampen op med mørkets kræfter, tændt af sandhed og principper, og pålidelighed til at gøre det rigtige.
Det kan betyde at have fantasi og visioner til at vide, hvad der kan ske, hvis man kæmper, og alligevel være drevet af personlig overbevisning til at kæmpe videre. Det betyder at sætte sig selv på spil og stå op for det, der er rigtigt og sandt.

Og hvad med tapperhed? Kræver mod ikke den samme målrettethed og integritet? En modig ridder viser lige så meget beslutsomhed og standhaftighed og kæmper for retfærdighed og sandhed.

Så er tapperhed og mod faktisk identisk i alle henseender undtagen én.

Modet kommer fra hjertet. Helt bogstaveligt talt.

Modet er født af kærlighed og medfølelse; det søger sandhed og retfærdighed, fordi det er det, der styrer hjertet og leder det på dets sande kurs. Ikke et ydre princip, som man holder sig til af blind loyalitet.

Movemod er det, man viser på sin rejse, når man møder udfordringer og konflikter med den styrke, der kommer fra kærlighed. Den er stærkere end frygt, og den er stærkere end døden. Det kan overleve alt, for selv om du måske vakler og snubler, er mod det, der samler dig op igen, støver dig afFree Reprint Articles og sætter dig stædigt ind på din vej for at gøre en forskel og være det bedste menneske, du overhovedet kan være.

Mod er sandhedens energi i dit hjerte. Lad dig lede af mod. Det er din ledsager på din rejse til dit hjerte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.