Det er en fantastisk proces. Vi starter som nogle få celler, der udvikler sig til et komplekst menneske med højt differentierede organer og biokemiske processer. Se på hjernen med dens milliarder af nerveceller og milliarder af forbindelser. Hvordan sker det? Vores gener styrer, hvordan disse forbindelser finder sted. F.eks. fortæller et gen cellerne i øjets nethinde, at de skal forbinde sig med den occipitale cortex helt ude bag i hjernen. Dette gør det muligt for hjernen at “se” de oplysninger, der modtages fra øjets indre, i hjernen. Det kræver en anden forbindelse til andre dele af hjernen at fortolke og genkende det, der er blevet set.

Synaptisk beskæring
Vores erfaringer og det, vi gør i vores liv, er afgørende for, hvordan vores nervesystem udvikler sig. Nogle forbindelser er nødvendige, mens andre kan slettes. I årevis henviste udtrykket “Use it or lose it” til fysiske evner og muskelmasse, men vi ved nu, at det også gælder for hjernen og kognition. Vi opfordrer folk, når de bliver ældre, til at holde sig socialt og kognitivt engageret – krydsord, læsning og gruppeaktiviteter. Når vi lærer, skaber vi nye forbindelser, som former vores hjerne. Hjernen er “plastisk” og skaber nye forbindelser ved at gentage aktiviteter, øvelse og ny læring. Disse samme begreber gælder for rehabilitering efter slagtilfælde.

Genoptræningsproces
Der er flere processer, der foregår i nervesystemet på tidspunktet for en skade og under genoptræningen.

  • Resolution af ødem: Et akut slagtilfælde, en hjerne- eller rygmarvsskade kan være forbundet med hævelse og ødem. Der finder også komplekse kemiske ændringer sted på celleniveau.
  • Resolution af diaskisme: Diaschisis (dī-ās’-kĭ-sĭs) betyder nedlukning af netværk i hele nervesystemet. Tænk på nervesystemet som et elektrisk netværk. Når en person får et slagtilfælde eller en hjerneskade, er der dele af hjernen, der ligger fjernt fra skaderne, som er på det samme netværk. I første omgang lukker de ned, men med tiden begynder de at komme tilbage på nettet, og vi ser en genopretning og tilbagevenden af funktionen.
  • Adfærdskompensation: Dette er det, der traditionelt blev udført i forbindelse med rehabilitering. Patienterne lærer at binde deres sko med én hånd eller at bruge en vippekniv. Det er vigtige færdigheder, men kan føre til manglende brug af den berørte arm eller det berørte ben.
  • Neural plasticitet: Det er en overbevisning om, at hjernen selv senere i livet er i stand til at ændre sig. Hvis en del af hjernen er beskadiget, kan en anden del måske overtage funktionen med passende genoptræning. Hvis en person mister sit talecenter i venstre hjernehalvdel, kan vedkommende måske bruge højre hjernehalvdel.

Neural plasticitet
Det centrale nervesystem (som omfatter hjernen og rygmarven) kan repareres efter en skade. Denne egenskab kaldes neural plasticitet. Hjernen omformer hele tiden sin måde at fungere på, efterhånden som den møder nye krav i omgivelserne. Når en person mestrer en ny færdighed, hvad enten det er golf eller violin, sker der ændringer i hjernen som følge af den gentagne øvelse, der er forbundet med at blive dygtig til en opgave. Neuronal plasticitet er grundlaget for læring i en normal hjerne og for “genindlæring” i en skadet hjerne. Rehabilitering er nøglen til denne genindlæringsproces.

Rehabilitering efter en skade fremmer reorganiseringen af hjernen. Med den rette terapi, der anvender den rette dosis af funktionelle opgaver, kan områder af hjernen, som ikke tidligere var involveret i en bestemt opgave, rekrutteres til at udføre denne funktion i stedet for den beskadigede hjerne. Uden korrekt rehabilitering vil denne reorganisering af hjernen imidlertid ikke finde sted, og patienten vil ikke opnå den bedst mulige genopretning af funktionen. Vi ved fra omfattende forskningsundersøgelser, at det kræver “funktionelle” opgaver (ikke bare tilfældige aktiviteter) for at rewire hjernen.

Selv om det er vigtigt at være hurtigt opmærksom på rehabiliteringsbehov, har mange patienter et reservoir af uudnyttede evner og kan stadig forbedre sig måneder til år efter en skade eller et slagtilfælde. Rehabilitering, dvs. gentagen udøvelse af funktionelle opgaver, gør det muligt at rekruttere nye områder, der kan overtage funktionen af de beskadigede områder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.