Meta tag

Päivitetty: HTML:ssä metatagit tai metaelementit ovat koodin head-osioon sijoitettuja tunnisteita, jotka auttavat määrittelemään verkkosivun sisällön. Internetin hakukoneet käyttävät esimerkiksi kuvausmetatunnistetta, jonka avulla ne näyttävät sivusi […]

Read More

SC Picture Project

Conway, joka perustettiin vuonna 1732 ja jonka nimi oli alun perin Kingston, toimii Horryn piirikunnan pääkaupunkina, jota kutsuttiin Kingstonin piirikunnaksi, kun se perustettiin vuonna 1785. […]

Read More

Myytit ja legendat

Mitä ovat merenneitoja? Merenneito Merenneito on myyttinen olento, joka on puoliksi nainen ja puoliksi kala. Nimi tulee merta tarkoittavasta sanasta ’mer’. Miespuolista versiota kutsutaan merimieheksi.Vaikka […]

Read More