Koerden – Een statenloze maar vooraanstaande nationale groep

De Koerden hebben met succes een reputatie weten op te bouwen als een sterke, verenigde en diverse culturele groep, maar zij worden ontegenzeggelijk nog steeds erkend als een statenloze nationale groep binnen onze praktisch onafhankelijke wereldbol.

Koerdisch – De officiële taal van Koerdistan
Er zijn twee prominente dialecten die door een meerderheid van de Koerden worden gebruikt:

 • Kurmanji-Koerdisch
  Dit dialect van het Koerdisch wordt gebruikt voor conversaties in de Noordelijke Koerdische regio’s met inbegrip van Turkije, Syrië, Armenië en Noord-Irak.
 • Sorani-Koerdisch
  Dit dialect van het Koerdisch wordt gesproken in de zuidoostelijke gebieden met inbegrip van Centraal-Irak en Iran.

Terwijl zijn er twee andere dialecten van het Koerdisch bekend als Hawrami en Zaza die zelden gesproken worden in sommige gebieden.

Afhankelijk van de plaatsen waar de taal wordt gesproken, is het Koerdisch in drie grote demografische regio’s verdeeld:

 • Omstreeks 20 miljoen Koerden spreken Noord-Koerdisch in Turkije, Syrië, Noord-Irak, Noord-West en Noord-Oost Iran.
 • Een geschatte 7 miljoen Koerden in Iraaks Koerdistan en de Iraanse provincie Koerdistan spreken Centraal-Koerdisch.
 • Al bijna 3 miljoen Koerden in de provincies Kermanshah en Ilam in Iran, en ook in het district Khanaqin in Oost-Irak; de Koerden spreken ook Zuid-Koerdisch.

10 feiten over de cultuur van het Koerdisch en de Koerden

 • Staatloze natie

Koerdistan wordt in zekere zin als een “geo-culturele regio” van het Midden-Oosten afgebakend vanwege het buitensporige aantal Koerden aldaar. Aan het einde van WO I weigerde Turkije de Koerdische bondgenoten een eigen identiteit te geven. Later, toen Turkije de grenzen vaststelde, werden de Koerden in de steek gelaten. Ondanks dat alles vormen bijna 30 miljoen Koerden vandaag de dag een van de grootste etnische groepen ter wereld, zonder een onafhankelijk land.

 • De Koerdische politiek wordt beheerst door twee grote families

Er zijn twee grote partijen in Koerdistan, de Koerdische Democratische Partij (KDP) en de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK); en elke partij wordt geleid door een lid van de twee belangrijkste families van Koerdistan, de Barzani’s en de Talabanis.

 • Koerdische Yazidi’s geloven dat de wereld wordt bewaakt door een pauwengel

Een van de prominente religieuze groeperingen in Koerdistan is die van de “Yazidi’s”, die tot 500.000 Koerden omvatten. De Yazidi’s geloven dat er zeven engelen zijn die over de wereld waken, waaronder een eminente “pauwengel”.

 • De Koerden hebben hun eigen kalender

De Koerden gebruiken een eigen kalender die afwijkt van de westerse Gregoriaanse kalenderindeling. De Koerdische kalender begint het jaar op de eerste dag van de lente, die “NewRuz” of “Navroz” wordt genoemd (Perzisch dialect). De Koerden voegden verder zeven jaren aan hun kalender toe vanwege “de reïncarnatie van de zielen van hun overleden leiders”.

 • Brutale historische onderdrukking van de Koerdische taal

 • Armenië – De Koerdische taal was er prominent aanwezig door het uitgebreide gebruik van Koerdische kranten en radiozenders. Toen de Sovjet-Unie instortte, werden de Koerden gedeporteerd en de overheersing van hun taal brokkelde af.
 • Turkije – Het Koerdisch bleef illegaal tot 1991 en Turkije had bezwaren tegen het gebruik van letters als x, W, en Q als onderdeel van het Koerdisch, omdat die volgens hen niet bestaan in het Koerdisch dialect.
 • Irakees Koerdistan – Aanvankelijk werden Koerdische journalisten en schrijvers tijdens het regime van Saddam Hussein onderdrukt omdat zij het Koerdisch populair hadden gemaakt.
 • Syrië – Sinds 1958 verbiedt Syrië het drukken van werken in de Koerdische taal, die onlangs zijn vrijgegeven.
 • Geen gemeenschappelijke afstamming

De Koerden komen voort uit een diverse mix van vroege Indo-Europese, Turkmeense en Arabische stammen. Volgens de BBC vormen de Koerden de op drie na grootste culturele groep in het Midden-Oosten.

 • Vrouwen in de wetgevende macht

Iraaks Koerdistan is een aanzienlijk autonoom gebied in het noorden van Irak. De wetgevende macht in deze regio wordt grondwettelijk gekozen, wat inhoudt dat het parlement voor minimaal 30% uit vrouwen moet bestaan.

 • Koerden zijn tegelijkertijd bondgenoten en terroristen

De Koerden zijn bondgenoten van de VS in de oorlog tegen ISIS. De PKK (Koerdische Arbeiderspartij) valt echter onder een groepering die Washington terecht als FTO (Foreign Terrorist Organization) bestempelt. De VS rekenen de Syrische Koerdistan of de Volksbeschermingseenheid niet tot de terroristische instellingen, maar wanneer deze groepen samenwerken met de PKK in de strijd tegen ISIS, vallen ze ontegenzeggelijk onder dezelfde categorie.

 • Grootste krijgers in de geschiedenis

 • Van de Koerden wordt aangenomen dat zij afstammen van de Carducci, een “woest geslacht van boogschutters” dat zelfs in de strenge winters in staat was de Grieken in een week tijd te verpletteren, terwijl de Perzen in een hele Mesopotamische periode niet in staat waren hetzelfde te bereiken.
 • 1187 – Het was in deze tijd dat de Koerdische generaal ‘Saladin’ Palestina heroverde op de kruisvaarders.
 • 21e Eeuw – Het Koerdische leger, bekend als Peshmerga, wordt geïdentificeerd als “de meest competente grondtroepen” die de Islamitische Staat, gevestigd in Irak, kunnen bestrijden.

 • Het Koerdische leger staat open voor alle etnische groepen

De Volksbeschermingseenheden (YPG) staan niet alleen beide geslachten toe om in de YPG te dienen, maar accepteren in feite mensen van verschillende culturele achtergronden en verschillende religieuze stromingen om mee te dienen. De huidige YPG-structuur tegen ISIS bestaat uit een aantal Koerden, Yazidi’s, christenen, Arabieren en Turkmenen.

Economie

De liberale investeringswet die in juli 2006 in de Koerdistan-regio werd bekrachtigd, biedt stimulansen aan buitenlandse aandeelhouders; dit verbetert hun economie door investeerders aan te trekken. Handel is de meest bemoedigende factor in de economische groei van Koerdistan, en de inkomsten stimuleren het midden- en kleinbedrijf. De federale regering beweert dat de handelsinkomsten in de regio Koerdistan oplopen tot 9,6 miljard dollar.

Markt

De regionale regering van Koerdistan ontwikkelt rijke olie- en gasvoorraden. Met elf openbare universiteiten en tien particuliere universiteiten, een gestructureerde financiële sector, de ingebruikneming van twee internationale luchthavens in Erbil en Slemani en een geplande luchthaven in Duhok, biedt de Koerdische regio enorme investeringsmogelijkheden voor buitenlandse en plaatselijke investeerders op het gebied van het bankwezen, communicatie, bouw, onderwijs, olie- en gasvoorraden, toerisme en gezondheidszorg.

De noodzaak van vertalen en lokaliseren in het Koerdisch

Overwegend dat de regio een aanzienlijke hoeveelheid openbare en particuliere universiteiten bezit die materiaal halen uit boeken die in verschillende talen gedrukt zijn, dat internationaal opererende luchthavens plaatselijke werknemers nodig hebben die verschillende vreemde talen begrijpen zodat zij met alle passagiers kunnen omgaan, dat banksectoren klanten bedienen van over de hele wereld voor investeringsdoeleinden zodat zij in staat moeten zijn om de eisen, klachten en feedback van elke klant te begrijpen in een taal die bekend is bij de bankmedewerkers; dat het van cruciaal belang is dat vertalingen van geschreven en gesproken gegevens in het Koerdisch worden gelokaliseerd, zodat de plaatselijke bevolking beter zaken kan doen.

Toekomstige Trans

Het is duidelijk dat de Koerdistan-regio, ondanks het feit dat zij niet onafhankelijk is, overvloedige zakelijke mogelijkheden heeft en de ruimte om verder te groeien naar internationale markten. Om de groei na de onafhankelijkheid verder te bevorderen, en om de taalbelemmeringen waarmee de plaatselijke Koerden te kampen hebben te verminderen, is het noodzakelijk dat de route voor Koerdische vertaaldiensten wordt uitgestippeld. In het vooruitzicht van een zakelijk georiënteerd, welvarend landschap van de Koerdische regio, verwijdert Future Trans diepgaand de taalbarrières en hindernissen door hun vertaaldiensten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.