Mensen die hun leven als ‘stressvol’ beoordeelden of negatieve gedachten meldden, hadden een significante vermindering van het aantal natuurlijke killercellen – die tot taak hebben om met virussen en tumoren geïnfecteerde cellen aan te pakken en te elimineren.

Key takeaway: Deze bevindingen suggereren dat de houding van een persoon ten opzichte van een stressfactor een factor kan zijn in de immuunrespons. Maar laten we eerst allemaal even een moment nemen om naar binnen te kijken naar ons immuunsysteem en uitroepen: et tu, Brute? Wanneer we ons slecht voelen, en wanhopig al onze cellen nodig hebben om zich te verenigen, staat het immuunsysteem aan de zijlijn te wachten om uit ons draaiboek te horen. Er is altijd goed nieuws verpakt in het slechte nieuws. Omdat bijna alle stress zelf wordt gerapporteerd, heb je zelf in de hand wat je immuunsysteem hoort. Nogmaals, is je glas half leeg of half vol? Het is geen wonder dat de zelfliefde beweging leidt met positieve zelfpraat. Inderdaad, als de moleculen in je immuunsysteem reageren op je gedachtepatronen, is het tijd om de praktijk van positieve zelfpraat naar de top van onze to-do-lijsten te brengen.

Studie 2: Positief denken vermindert angst. Visualisaties en positieve zelfpraat verminderen negatief denken en opdringerige gedachten.

In deze studie werkten onderzoekers van het Kings College in Londen met 102 proefpersonen met de diagnose gegeneraliseerde angststoornis, om te bepalen of positieve visualisatie opdringerige negatieve gedachten kon verdringen.

Deelnemers werden willekeurig toegewezen aan drie interventies: (i) oefening in het genereren van mentale beelden van positieve uitkomsten van zorgonderwerpen; (ii) oefening in het genereren van verbale beschrijvingen van positieve zorggerelateerde uitkomsten; of (iii) oefening in het genereren van positieve beelden die geen verband houden met de huidige zorgen.

De belangrijkste bevinding was dat alle drie de groepen significante reducties vertoonden in negatieve intrusies, met een niet-significant gerapporteerd verschil tussen de drie. Alle deelnemers meldden minder zorgen en angst. Het lijkt er dus op dat het vervangen van de gebruikelijke stroom van verbale zorgen door een alternatieve positieve ideatie de factor was achter de waargenomen veranderingen.

Key takeaway: Deze bevindingen suggereren dat elke vorm van positief denken beter is dan het toestaan van negatieve gedachten om amok te maken. Dit is van cruciaal belang omdat sterke, negatieve emoties uren, soms dagen kunnen aanhouden – waardoor ons lichaam in een verhoogde chemische toestand terechtkomt. Onderzoek heeft uitgewezen dat angst een emotie is die tot vier uur kan duren. Aan de andere kant is aangetoond dat aanhoudend denken aan een positieve gebeurtenis gevoelens van vreugde verlengt, die tot wel zes uur kunnen duren. Omdat het onderbewuste brein het verschil niet kan zien tussen wat echt is en wat ingebeeld, zou het visualiseren van positieve gebeurtenissen het wetenschappelijke equivalent kunnen zijn van een magische kogel die tegelijkertijd zorgen vermindert en vreugde verhoogt.

Studie 3: Positieve mensen zijn gelukkiger en minder geneigd om zich in te laten met ongezond gedrag. Geluk bevordert succes in gezondheid, werk en relaties.

Dit artikel onderzocht studies van meer dan 275.000 mensen om te bepalen of geluk succes veroorzaakt of vice versa. Op het eerste gezicht klinkt dit als een kip-ei situatie, maar scores van longitudinale gegevens later, geven de onderzoekers het antwoord op deze vraag.

In een studie van ongeveer 5.000 mensen, werd geluk geassocieerd met een relatief betere gezondheid, zoals gemeten door zelf gerapporteerde gezondheidsproblemen, zoals gemiste dagen van het werk als gevolg van ziekte en ziekenhuisopname, 5 jaar later.

Studies vonden dat gelukkige mensen minder kans hebben om zich bezig te houden met schadelijk gedrag, zoals roken, ongezond eten, en middelenmisbruik. Uit beperkte gegevens blijkt ook dat positieve emoties op korte termijn van invloed kunnen zijn op de mate waarin iemand zich bezighoudt met suboptimaal gedrag. Bijvoorbeeld, minder roken van sigaretten en alcoholgebruik werden geassocieerd met recente gelukkige stemmingen.

Positieve stemming is betrokken bij de preventieve en behandelingsaspecten van gezondheid. Eén studie voorspelde een lagere incidentie van beroertes 6 jaar later, en sport-gerelateerde blessures over de duur van een hockey seizoen. Optimisme – een verwant construct, werd ook geassocieerd met een lagere incidentie van hartaandoeningen, 10 jaar later, met een hogere kwaliteit van leven, een beter lichamelijk herstel, en een snellere terugkeer naar het gedrag van voor de operatie 6 maanden na een hartoperatie; en met minder risico op hartaandoeningen 8 maanden na de operatie.

Key takeaway: De bevindingen van dit onderzoek ondersteunen de ‘build-hypothese’ die stelt dat positieve emoties mensen na verloop van tijd in staat stellen om persoonlijk sociaal, fysiek en intellectueel kapitaal op te bouwen. Positief denken stelt je in staat om positieve emoties te creëren, zoals geluk, vreugde, veerkracht en tevredenheid. Deze maken het op hun beurt gemakkelijker voor u om een positieve kijk op het leven te hebben. Mensen met een positieve kijk op het leven hebben de neiging om op een positieve manier om te gaan met anderen en met de uitdagingen van het leven. Als gevolg daarvan hebben positieve mensen meer kans om gunstige levensomstandigheden te verwerven – inclusief gezondheid en rijkdom. De bevindingen van dit onderzoek schreeuwen om de wet van aantrekking. Maar voordat je op de Googles springt, ga dan naar het volgende artikel waar ik wetenschappelijk onderbouwde zelfzorgpraktijken deel die je zullen helpen als je gestrest bent.

Oorspronkelijk gepubliceerd op www.vibrantwoman.co.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.