589 Delen

Op dit feest van de heilige Dominicus moet ik u slecht nieuws brengen.

Sommigen betwijfelen of Onze-Lieve-Vrouw de rozenkrans wel aan de heilige Dominicus heeft gegeven, zoals traditioneel wordt aangenomen. In feite proberen sommige hedendaagse theologen het verhaal van Sint Dominicus en de rozenkrans opnieuw te interpreteren en te reconstrueren.

In feite had een zekere priester het volgende te zeggen over de oorsprong van de rozenkrans:

“De oorsprong van de rozenkrans is op zijn best “schetsmatig”. Het gebruik van “gebedskralen” en het herhaaldelijk opzeggen van gebeden als hulpmiddel bij meditatie stamt uit de vroegste dagen van de Kerk en heeft wortels in voorchristelijke tijden. Er zijn bewijzen uit de Middeleeuwen dat kralensnoeren werden gebruikt om het Onze Vaders en Weesgegroetjes te tellen. In feite werden deze kralensnoeren bekend als “Paternosters”, het Latijnse woord voor “Onze Vader”.

Bron.

Maar, wacht eens even.

Zelfs sommige Dominicanen geloven niet meer in het traditionele verhaal.

Taylor Marshall, een geweldige theoloog van deze tijd, zegt in zijn artikel: “Did Mary gave the Rosary to St Dominic”?

“Deze modernen merken op dat het bidden van Onze Vaders en Weesgegroetjes op kralen een praktijk is die dateert van vóór Sint Dominicus, en dat deze “rozenkrans” zich geleidelijk heeft ontwikkeld. Dit feit, zo beweren zij, staaft verder de conclusie dat de Heilige Rozenkrans geen geopenbaard geschenk is dat rechtstreeks aan Dominicus werd gegeven door de Heilige Maagd Maria zelf. Hoewel het zeker is dat velen (Oost en West) op kralen baden vóór Sint Dominicus, is de oorspronkelijke bewering dat de Heilige Rozenkrans als een verzameling van 150 Weesgegroetjes met de 15 Mysteriën (Blijde, Droevige, Glorievolle) letterlijk en historisch aan Sint Dominicus werd gegeven door de Onbevlekte Moeder zelf.”

Waarom denkt u dat mensen niet meer geloven? Ik geef u enkele redenen:

  • Zij zijn bang om voor dit vrome geloof belachelijk te worden gemaakt.
  • Ze vinden dat ze te hoog opgeleid zijn om zo’n verhaal te geloven.
  • Ze zijn er klaar voor dat de katholieke kerk “met haar tijd meegaat.”

Als we te hoog opgeleid zijn om het verhaal te geloven hoe de heilige Dominicus de rozenkrans ontving, dan zijn we misschien ook te hoog opgeleid om ons voor te stellen dat 2000 jaar geleden de Zoon van God menselijk vlees binnenging, werd gedood, weer opstond en ten hemel opsteeg.

Wij zijn misschien te hoog opgeleid om te geloven dat de grote mystici, zoals de heilige Catharina van Siena en de heilige Teresa van Avila, ware ervaringen hadden. Misschien was het hun verbeelding.

Waar eindigt het?

HET VERHAAL

Volgens de overlevering verscheen onze Moeder Maria aan de heilige Dominicus de Guzman, de stichter van de Orde der Predikers, ook bekend als de Dominicanen.

Op dat moment in zijn leven raakte hij ontmoedigd omdat hij niet genoeg deed om de Albigenzen te bekeren.

Hij klaagde bij Onze Lieve Vrouw en zij verscheen aan hem en bood hem een oplossing voor zijn probleem.

“Verwondert u er niet over dat uw arbeid zo weinig vruchten heeft afgeworpen, u hebt ze besteed op dorre grond, nog niet bewaterd met de dauw van de goddelijke genade. Toen God het gelaat van de aarde wilde vernieuwen, begon Hij met de bevruchtende regen van de Engelachtige begroeting op haar neer te laten dalen. Predik daarom mijn Psalter, bestaande uit 150 Engelgroeten en 15 Onze Vaders, en gij zult een overvloedige oogst verkrijgen.”

Er staat ook een prachtig relaas in St Louis de Montfort’s Geheim van de Rozenkrans

“Beste Dominicus, weet jij met welk wapen de Gezegende Drie-eenheid de wereld wil hervormen?”

“O, mijn Vrouwe,” antwoordde de H. Dominicus, “u weet het veel beter dan ik, want naast uw Zoon Jezus Christus bent u altijd het voornaamste instrument van onze verlossing geweest.”

Toen antwoordde Onze Lieve Vrouw:

“Ik wil dat je weet dat de stormram in deze oorlogsvoering altijd het Psalter der Engelen is geweest, dat de hoeksteen is van het Nieuwe Testament. Als u dus deze verharde zielen wilt bereiken en hen voor God wilt winnen, predik dan mijn Psalter.”

Zo stond hij op, getroost, en brandend van ijver, voor de bekering van het volk in die streek ging hij regelrecht naar de kathedraal. Onmiddellijk luidden onzichtbare engelen de klokken om het volk bijeen te roepen en de H. Dominicus begon te preken.

Aan het begin van zijn preek brak een verschrikkelijk onweer los, de aarde schudde, de zon werd verduisterd en er was zoveel donder en bliksem dat allen zeer bevreesd waren. Nog groter was hun angst toen ze naar een afbeelding van Onze Lieve Vrouw keken die op een prominente plaats was tentoongesteld en ze zagen hoe ze drie keer haar armen naar de hemel hief om Gods wraak over hen af te roepen als ze er niet in zouden slagen zich te bekeren, hun leven te beteren en de bescherming van de Heilige Moeder Gods te zoeken.

God wilde door middel van deze bovennatuurlijke verschijnselen de nieuwe devotie van de Heilige Rozenkrans verspreiden en meer bekendheid geven.”

Het Geheim van de Rozenkrans

Dus hier kunnen we vaststellen dat Maria de heilige Dominicus opdroeg de rozenkrans te bidden en ook te verbreiden. de rozenkrans. In feite werd dit bevestigd door Paus Leo de Grote en 13 andere Pausen!

Bestond Maria’s Psalter al vóór St Dominicus?

De rozenkrans, ook wel Maria’s Psalter genoemd, bestond al vóór St Dominicus.

In het boek, “Kampioenen van de Rozenkrans: The History and Heroes of a Spiritual Weapon, stelt pater Calloway:

“De heilige Dominicus was niet de stichter van het monastieke Mariale Psalter; dat bestond al voor zijn visioen. Hij werd uitgekozen om de stichter en vader te zijn van een nieuwe manier om het Mariale Psalter te bidden, een evangelische manier, doordrenkt met meditatie over de heilige mysteries… De Kerk heeft altijd verklaard dat toen Maria de heilige Dominicus aanspoorde om haar Psalter te prediken, zij hem ook specifieke mysteries openbaarde die ermee verbonden zouden zijn.” “Toen zij hem de mysteries gaf, droeg de Koningin van de Hemel Dominicus op om de 150 Weesgegroetjes van het Mariale Psalter te verdelen in 10 Weesgegroetjes, waarbij elk decennium een bijzonder mysterie betrof. Bron: Kampioenen van de Rozenkrans: The History and Heroes of a Spiritual Weapon

mary gave st dominic the rosary

Paus Leo XIII geloofde dat Maria de heilige Dominicus de rozenkrans had gegeven

Zoals hierboven vermeld, geloofde ook paus Leo XIII dat de rozenkrans aan de heilige Dominicus was gegeven. In zijn encycliek over de rozenkrans, “Octobri Mense”, verwijst hij naar de “grote mysteriën van Jezus en Maria, verenigd in vreugden, smarten en triomfen”.

Hij gaat verder met te zeggen:

“Bovendien mogen we aannemen dat de Koningin van de Hemel zelf deze wijze van smeken een bijzondere werkzaamheid heeft verleend, want het was op haar bevel en raad dat de devotie door de heilige patriarch Dominicus werd begonnen en verspreid als een zeer krachtig wapen tegen de vijanden van het geloof…”

Er zijn talloze andere orthodoxe katholieken die blijven geloven dat de 15 decennia van de rozenkrans door Onze-Lieve-Vrouw zelf aan de heilige Dominicus zijn gegeven.

Op dit feest van de H. Dominicus mogen we niet vergeten dat de wereld de Kerk niet verandert. De Kerk verandert de wereld.

Gelooft u dat de rozenkrans aan de heilige Dominicus is gegeven door onze Vrouwe, Maria?

  • Over
  • Laatste berichten
Volg ons!

Cynthia M. Burley, een bekeerling tot het Katholieke geloof & Leken Dominicanen, is de oprichter & Redacteur van Beautysoancient.com & de Lifesmything podcast.
Als mensenkenner en promotor van de traditionele katholieke cultuur, als ze niet aan haar websites werkt, geeft ze mentorschap over traditionele katholieke relaties. Gelukkig getrouwd met haar Joe, is ze met veel plezier moeder van 3 en stiefmoeder van 2. Ze vraagt om uw gebed voor haar werk.
__________________
“Wie de wereld gaat hervormen moet bij zichzelf beginnen, anders verliest hij zijn arbeid.”
~St Ignatius
_________________
Disclaimer: Al haar standpunten zijn haar eigen en niet die van de Orde van Predikers.

Volg ons!

Laatste berichten van Cynthia Burley (bekijk alle)

Rosary Resources

  • Koop rozenkransen op Amazon
  • Koop rozenkransen op de Catholic Company
  • Champions of the Rosary by Fr. Donald Calloway
  • Het Geheim van de Rozenkrans door St Louis de Montfort

BeautySoAncient.com is 100% gebruikers-ondersteund. Wanneer u een product koopt via een van onze links, kunnen wij een commissie ontvangen zonder extra kosten voor u. Waar mogelijk linken we ook naar winkels die eigendom zijn van katholieken, voor uw gemak. Bedankt voor uw steun aan beautysoancient.com!

589 Shares

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.