Veiligheidsinformatie

De U.S. Environmental Protection Agency (EPA) reguleert alle vormen van pesticiden die in de Verenigde Staten worden gebruikt, inclusief pesticiden die uit het buitenland worden ingevoerd. De EPA eist van de fabrikanten van pesticiden dat zij zeer strikte richtlijnen volgen bij het aanvragen van de verkoop van de pesticiden. Voor bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt op voedingsmiddelen die door mensen of dieren worden geconsumeerd, zoals veevoer, reguleert de EPA de hoeveelheid residu van bestrijdingsmiddelen die op het voedsel wordt aangetroffen.

De Food and Drug Administration (FDA) en het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) werken ook om mogelijke residuen op voedingsmiddelen te controleren. Een USDA-rapport uit 2014 stelde vast dat 99% van alle geteste voedselmonsters onder de door de EPA vastgestelde limieten bleven, en verklaarde dat “het Amerikaanse voedsel geen veiligheidsprobleem oplevert op basis van residuen van pesticiden”.

Pesticiden moeten op de juiste manier worden gebruikt, in overeenstemming met de instructies op het etiket. Als de pesticiden niet correct worden gebruikt, bestaat er een potentieel risico op schade. Als iemand een pesticide binnenkrijgt of ermee in contact komt, moet hij onmiddellijk de “Poison Control Hotline” bellen, 1-800-222-1222. Eerstehulprichtlijnen geven ook informatie over de behandeling van het inslikken van pesticiden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.