door: E.B. Johnson

Ziet u uw partner zoals hij is? Of bouw je ze op tot iemand die ze niet zijn? Velen van ons worden het slachtoffer van projectie, een giftige gewoonte die ons isoleert en onze partners wegdrijft. In plaats van de ander te zien zoals hij of zij is, willen we hem of haar zien zoals wij willen dat hij of zij is. Dit leidt tot eindeloze teleurstellingen en een aantal frustraties die corrosief kunnen zijn voor ons gevoel van zelf en eigenwaarde.

Sterke relaties zijn niet die waarin we onszelf veranderen om te passen in de dromen van andere mensen. Ze zijn die waarin beide partners in staat zijn om elkaar te zien zoals ze werkelijk zijn, zonder oordeel en zonder de verwachting van verandering. Wanneer dit gebeurt, zijn we in staat om samen te komen als gelijken, in plaats van rivalen, en een leven op te bouwen dat authentiek is afgestemd op onze wederzijdse doelen en behoeften. Wil je op een helend pad naar saamhorigheid? Stop met het projecteren op je partner en kijk naar binnen.

Het opbouwen van een leven met iemand anders kan lastig zijn, en het grootste deel van de strijd is het vinden van iemand die past bij onze langetermijndoelen en emotionele behoeften. Het is niet gemakkelijk iemand te vinden die dezelfde dingen wil, of iemand die dezelfde drive en verwachtingen heeft als jij. Maar het is wel nodig om partnerschappen aan te gaan die zowel rechtvaardig als stabiel genoeg zijn om alle kuilen te overleven die het leven ons toewerpt.

Projectie – in psychologische termen – is onze neiging om onze gevoelens op anderen af te schuiven. Als we onszelf bijvoorbeeld betrappen op het kijken naar een ander, kunnen we onzeker worden en ons omdraaien om onze partner te beschuldigen van de daad die wij zojuist hebben gepleegd. Het is een coping mechanisme, bedoeld om de ongemakkelijke emoties en realiteiten die we niet onder ogen willen zien te verschuiven. Maar er zijn ook andere manieren waarop we projecteren.

Het is ook mogelijk om je verwachtingen op je partner te projecteren op een zodanige manier dat er een giftige omgeving binnen je partnerschap ontstaat. Dat wil zeggen dat je je partner meer beschikbaar, opener of ambitieuzer voorstelt dan hij of zij is. Je kunt proberen hem of haar in een hokje te stoppen waar hij of zij niet in thuishoort, of op plaatsen (emotioneel en lichamelijk) waar hij of zij niet naar toe wil. Projectie eindigt altijd in teleurstelling. Dus, als je gelukkigere relaties wilt, moet je voor eens en voor altijd een einde maken aan deze giftige gewoonte.

Tekenen dat je projecteert op je partner.

Projecteer je op je partner? Bouw je ze op tot iemand die ze niet zijn, of iemand die je verwacht dat ze zijn? We projecteren op onze partners op een aantal manieren, van uitbarstingen over onzekerheden tot hen onder druk te zetten in verandering. Al deze projecties zijn echter giftig, en ondermijnen onze relaties op zoveel manieren.

Het ergste verwachten

Verwacht je altijd het ergste? Bent u iemand die in negativiteit verkeert? Of de overtuiging dat iedereen er op uit is om jou te pakken voordat jij hen pakt? Dit soort denken is giftig en klein, en een dood-zeker teken dat je projecteert op je partner. Misschien ben je verraden in een vorige relatie, en ben je gaan geloven dat alle andere partners je zullen verraden. Of je bent in de steek gelaten door anderen die je vertrouwde – en dat heeft je doen geloven dat je partner het ook niet waard is om vertrouwd te worden.

Behoud van controle

De projecterende partner is vaak iemand die worstelt met het toelaten van zijn partner om zijn eigen authentieke persoon te zijn. Ze kunnen worstelen met controleproblemen, omdat ze ernaar streven om hun wederhelft te veranderen in het beeld van liefde dat ze in hun geestesoog zijn gaan aanbidden. Voor deze partner gaat hun relatie niet zozeer over het opbouwen van een leven met een andere persoon, maar meer over het voldoen aan hun eigen verwachtingen. Ook deze verwachtingen zijn meestal oppervlakkig en buiten het bereik van realistisch.

Overreacties

Het kan moeilijk zijn om verwachtingen op te bouwen in je hoofd, om ze vervolgens te zien falen in de greep van de werkelijkheid. Het is een extreme teleurstelling, en ook een confrontatie met onze eigen waarden en behoeften. Dat is waarom – als het gaat om de projecterende partner – deze teleurstelling kan leiden tot dramatische overreacties. Wanneer je projecteert, flip je gemakkelijk naar emotionele extremen; vooral telkens wanneer je illusies worden geconfronteerd met de werkelijkheid.

Selectief luisteren

Probeert je partner zich tegenover jou open te stellen over de manier waarop hij zich voelt? Luistert u en staat u uzelf toe zich ook open te stellen? Of kiest u voor de meer gebruikelijke weg: verwerpen? Als je alleen hoort wat je wilt horen, eindig je met een eenzijdige relatie die gebaseerd is op waanideeën in plaats van op realiteit. Als je partner ongelukkig is (of als je ziet dat de barst zichtbaar begint te worden), veeg je het onder het tapijt of schilder je het met een helderder penseel dan je zou moeten. En dat alles om de schijn op te houden.

Grijpen naar vergelijkingen

Wat gebeurt er als jij en je partner in een slechte ruzie terechtkomen? Reikt een van u altijd naar achteren en zoekt naar de historische vergelijkingen die uw partner op zijn plaats kunnen zetten? Dit gebeurt meestal door onze partners te vergelijken met vorige echtgenoten. Het is een giftige praktijk, en een die onze echtgenoten en geliefden een slecht gevoel over zichzelf geeft – terwijl ze ons misleiden en de werkelijkheid verdoezelen in onze angst en onzekerheid.

Het omdraaien van het script

Misschien wel het meest klassieke teken van projectie in relaties is het omdraaien van verhalen en scripts. Dit gebeurt wanneer u uw partner beschuldigt van gedragingen of emoties waaraan u zelf schuldig bent. Je wijst met de vinger naar je partner voor de dingen waarvoor je te laf bent om ze toe te geven. Bijvoorbeeld, misschien word je boos op je partner omdat hij of zij gedrag vertoont waarvan je zou willen dat je het zelf ook deed (zoals zelfzorg of tijd voor jezelf). Het kan er echter ook op lijken dat je je partner beschuldigt van een actie die je zelf doet (zoals vreemdgaan).

Blame games in overvloed

Er zijn maar weinig giftigere relatiespelletjes die we spelen dan dat van de schuld. Emoties zijn moeilijk om mee om te gaan, en de beslissingen die het leven ons voorschotelt, kunnen nog uitdagender zijn. Wanneer we er niet in slagen onze verantwoordelijkheid te nemen om deze dingen op te lossen, schuiven we vaak de schuld af op onze partner. Misschien geven we hem de schuld voor het niet aannemen van die grote promotie, of geven we hem de schuld voor het verknallen van een presentatie of sollicitatiegesprek. Ze hebben er niets mee te maken (in werkelijkheid), maar hen straffen voelt vaak gemakkelijker dan manieren vinden om je eigen puinhoop op te lossen.

De beste manieren om te stoppen met projecteren in je relaties.

Als je eenmaal klaar bent om volwassen, stabiele relaties op te bouwen, kun je een einde maken aan de projectie en leren in de realiteit te leven. Vanaf dat punt kunt u partnerschappen aangaan die bloeien. Maar het vereist het loslaten van je ego en het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen geluk en genezing.

Laat je ego los

Ego speelt een grote rol in onze neiging om te projecteren, en het beïnvloedt ons vanuit een paar verschillende invalshoeken. De dingen die we willen zijn een deel van wie we zijn. Velen van ons kunnen echter enorme persoonlijke verwachtingen opbouwen rond deze verlangens, waardoor het moeilijk voor ons wordt de werkelijkheid te accepteren zoals die is. Je zou onwerkelijke verwachtingen van een partner kunnen opbouwen, of te veel gewicht hechten aan hun beslissingen als een weerspiegeling van wie je bent. Zodra je je ego echter loslaat, kun je mensen gaan zien zoals ze werkelijk zijn… en je relatie ook.

Maak je ego los van je relatie en creëer ruimte voor je partner om te zijn wie en wat hij wil zijn. Hun leven is niet het jouwe. Je bent niet verantwoordelijk voor hen, en wie je partner kiest te zijn, definieert jou niet. Ze hoeven geen weerspiegeling van jou te zijn, tenzij je ervoor kiest om dat toe te staan.

Accepteer wat het leven (en relaties) werkelijk zijn. Accepteer wie je in wezen bent – het goede en het slechte. Stop met te doen alsof je dingen uit je relatie wilt halen die je niet wilt. Stop met onrealistische prestaties van jezelf te eisen. Wees meer medelevend met jezelf en leun in je eigen authenticiteit. Hoe authentieker je voor jezelf bent, hoe minder je de unieke aspecten van de persoon met wie je een leven opbouwt zult hoeven te personaliseren.

Confronteer je tekortkomingen

Zoveel van de projectie waar we ons mee bezighouden, komt voort uit onze eigen tekortkomingen en onzekerheid. Niemand geeft graag toe dat hij ergens niet goed in is, of dat hij een slechte ervaring heeft gehad. We willen ons allemaal net zo goed voelen als de mensen om ons heen, maar als dat niet zo is, is dat ongemakkelijk. Om dit ongemak te vermijden, gooien we het naar buiten en schuiven het op andere mensen af. Alleen door onze fouten te omhelzen, kunnen we leren ze te accepteren en ze voor eens en altijd te genezen.

Wanneer je die negatieve gevoelens voelt opkomen, let dan op je vooringenomenheid en je neiging om de schuld op anderen af te schuiven. Stop uzelf op dat moment, haal diep adem en confronteer dan uw onzekerheden. Ondervraag ze diepgaand en vervang ze dan door een tegengestelde gedachte die positief is.

Neem verantwoordelijkheid voor je emoties. Neem de verantwoordelijkheid om jezelf meer heel en krachtig genoeg te maken om de dingen te overwinnen die je een zwak gevoel geven. Weet dat je kunt veranderen wie je bent (als je dat wilt) en dat je kunt groeien tot een sterkere, superieure versie van jezelf. In plaats van weg te lopen voor je tekortkomingen en onzekerheden – omarm ze langzaam. Zie ze als het volledige pakket van wie je bent uniek en geheel zonder rivaal.

Diepe duik in de realiteit

De realiteit kan een ongemakkelijke plek zijn om te verblijven, vooral in de huidige steeds chaotischer wereld. Het zien van onze partners en het leven dat we met hen delen door een roze bril is vaak veel comfortabeler dan hen te zien voor wie ze werkelijk zijn. Dat komt omdat dit betekent dat we de waarheid onder ogen moeten zien, niet alleen over hen, maar ook over onszelf en de manier waarop we ons eigen leven en geluk vormgeven.

Het is tijd voor jou om een diepe duik in de werkelijkheid te nemen. Er is geen tijd meer om weg te lopen voor de waarheid of voor wie je werkelijk bent. Je hebt het recht om vervuld en tevreden te zijn in je relatie. Je hebt recht op een partner die van je houdt op de manier waarop jij geliefd wilt worden; zonder strijd en zonder chaos.

Niet meer weglopen voor de waarheid. Ga zitten met een dagboek en zet de feiten op een rij. Maak een lijst van alle voors en tegens in uw relatie. Schrijf alle dingen op die goed zijn gegaan, en alle momenten die u pijn hebben gedaan. Maak een inventaris op (zowel emotioneel als lichamelijk) van je relatie en wat die oplevert. Reflecteer vaak en je zult de patronen van de werkelijkheid voor je beginnen te zien.

Vraag voordat je reageert

Vaak zijn onze projecties overreacties die we toestaan de controle over te nemen voordat we tijd hebben om volledig te analyseren of ons af te vragen hoe we ons voelen. In plaats van uit te halen naar onze partners wanneer we het verknoeien, moeten we een diepere blik op onze emoties werpen wanneer dingen uitdagend of ongemakkelijk worden. Dit is echter een proces dat vereist dat we aanwezig zijn in ons lichaam en in wie we zijn en hoe we ons voelen.

Stop met uithalen naar je partner. Stop met op hem af te stormen als je dingen verkeerd ziet, of als hij niet is wie je verwacht dat hij is. Wanneer deze gevoelens van woede, irritatie of wrok opkomen, stop dan en tel tot 10. Stel u vervolgens vragen over uw emoties en waar ze werkelijk vandaan komen.

Emoties zijn krachtig, de negatieve nog sterker. Laat ze je niet je kracht ontnemen. Jij bent de baas over je geest en je hart. Jij beslist wat je zal beheersen en wat niet. Vraag jezelf. Ben ik boos op mijn partner of ben ik boos op mezelf? Ben ik boos vanwege iets dat nu gebeurt, of vanwege iets dat in het verleden is gebeurd? Deze antwoorden zijn belangrijk en ontsluiten verrassende openbaringen voor onze persoonlijke groei en transformatie.

Stel je persoonlijke kracht vast

Wanneer we niet in onze persoonlijke kracht zijn aangeboord, gaan we op zoek om ons aan andere mensen te verankeren. We kunnen naar hen kijken voor bevestiging, of we kunnen naar hen kijken voor begeleiding over waar we heen moeten of wie we moeten worden. Hoe meer vertrouwen we in onszelf hebben, hoe minder we onze onzekerheden (en de verantwoordelijkheid voor ons geluk) op andere mensen hoeven te projecteren. We kunnen vol vertrouwen onze toekomst tegemoet gaan en onze relaties zien als een stukje van de puzzel – in plaats van de eind-alles-moet-alles.

Je hoeft niet op andere mensen te projecteren, je bent sterk genoeg om je eigen problemen onder ogen te zien en op te lossen. Je hoeft niet te vertrouwen op een partner voor je gevoel van eigenwaarde of je richting. Stop met ze op te bouwen tot iets wat je niet nodig hebt en wat je nooit kunt hebben. Jij bent de redder van je eigen leven.

In plaats van de persoon met wie je bent de schuld te geven dat hij niet de persoon is die je nodig hebt…bouw een leven op met de persoon die je nodig hebt. Verander iemand anders niet en verwacht niet dat hij jouw beeld van geluk wordt. Die persoon bestaat al, en ze wachten op jou om samen met hen op het pad te komen. Kom op voor wat je wilt en wat je nodig hebt, onderneem dan positieve actie zodat je de juiste persoon kunt manifesteren om de juiste toekomst mee op te bouwen.

Het allemaal samenvoegen…

Projectie is de ongelooflijk giftige gewoonte om onze emoties, onzekerheden en verwachtingen op andere mensen af te wentelen, in plaats van er zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. Wanneer dit gebeurt in onze intieme relaties, het drijft onze partners weg en creëert ernstige scheuren in de fundamenten van onze partnerschappen. We moeten elkaar zien zoals we werkelijk zijn, dat accepteren, en actie ondernemen om in onze eigen positieve kracht te gaan staan.

Laat je ego los en sta je partner toe te zijn wie hij is, los van jouw verwachtingen. Confronteer je tekortkomingen en stop met andere mensen verantwoordelijk te houden voor je geluk en de dingen die je uit het leven en de liefde wilt halen. Duik diep in de realiteit en accepteer je relatie (en je partner) voor wie ze werkelijk zijn. Wees medelevend, en scheid je ideeën over reflectie of codependent afhankelijkheid. Als je merkt dat je jezelf afreageert of je onzekerheden op je partner projecteert, stop dan en vraag je af waar je emoties echt vandaan komen. Dan kun je je gevoel van persoonlijke kracht opbouwen en de troost en stabiliteit vinden van het opkomen voor je authenticiteit en vervulling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.