Fouten bij de behandeling van laag kaliumgehalte leidde tot de dood van Christie Henderson die vorig jaar met Kerstmis diabetische ketoacidose (DKA) had ontwikkeld.

De familie van de geliefde moeder Christie, die diabetes type 1 had, hoopt dat er lering uit wordt getrokken om herhaling van de tragedie in de toekomst te voorkomen.

Christie Henderson, 29 jaar oud, overleed op tweede kerstdag vorig jaar aan een hartstilstand in het Sunderland Royal Hospital. Ze leed al zeven jaar aan diabetes type 1.

Zij was onwel geworden na een kerstavondje stappen op 23 december en werd de volgende avond naar het ziekenhuis gebracht. Uit bloedonderzoek bleek dat ze leed aan diabetische ketoacidose (DKA), een potentieel levensbedreigende complicatie van diabetes type 1, veroorzaakt door insulinetekort.

Het ziekenhuispersoneel controleerde Christie’s kaliumgehalte, maar op 26 december bereikte Christie’s kalium een gevaarlijk laag niveau en kreeg ze een hartstilstand, waarna ze overleed.

Een onderzoek in het Sunderland Coroner’s Court wees uit dat er “gemiste kansen” waren door het ziekenhuispersoneel om Christie’s dalende kaliumspiegel tegen te gaan, wat tot haar dood leidde.

Assistent Coroner Karin Welsh beschreef de dood als “zeer zorgwekkend” en zei: “Als kaliumchloride op een eerder tijdstip was toegediend, zou het heel goed mogelijk zijn geweest dat de kaliumspiegels niet zo sterk waren gedaald.”

De tweedaagse lijkschouwing hoorde dat er 10 gelegenheden waren waarbij kaliumchloride had kunnen worden toegediend om de lage niveaus tegen te gaan.

In een verklaring zei de familie: “Christie’s vroegtijdige dood was te voorkomen. We hopen dat de lessen die het Sunderland Royal Hospital uit haar overlijden heeft getrokken, inderdaad allemaal worden toegepast.”

Dr Shaz Wahid, medisch directeur van South Tyneside and Sunderland NHS Foundation Trust, verontschuldigde zich en zei: “Er waren aspecten van de zorg van Christie die onaanvaardbaar tekortschoten ten opzichte van de hoge normen die wij onszelf opleggen en er zijn een aantal acties ondernomen om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt.”

De acties omvatten een uitgebreid opleidingsprogramma met betrekking tot protocollen voor patiënten en het verbeteren van elektronische patiëntendossiers om abnormale resultaten beter te markeren.

Dr Wahid voegde eraan toe: “Hoewel dit niets verandert aan de hartverscheurende uitkomst voor Christie en haar familie, kan ik mensen er sterk van verzekeren dat we alle mogelijke stappen hebben ondernomen om te voorkomen dat iets dergelijks in de toekomst gebeurt.”

Picture credit: Handout familie / BBC

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.