Niniejszy rozdział śledzi teoretyczny i empiryczny postęp w badaniu ludzkiego spółkowania w ciągu ostatnich kilku dekad. Wczesne przedewolucyjne sformułowania proponowały, by mężczyźni i kobiety byli identyczni w swych motywacjach godowych. Większość z nich była uproszczona, zazwyczaj postulując jeden motyw kojarzenia: poszukiwanie podobieństwa, równości lub komplementarności. Biorąc pod uwagę duże różnice płci w biologii reprodukcyjnej człowieka, zwłaszcza ponoszenie przez kobiety ciężaru zapłodnienia wewnętrznego i większych obowiązkowych inwestycji rodzicielskich, byłoby wyjątkowo mało prawdopodobne, by ewolucja drogą doboru nie zdołała wykształcić zróżnicowanych płciowo strategii kojarzenia. Badania empiryczne z ostatnich 15 lat solidnie potwierdziły ewolucyjne przewidywania w domenach pragnienia seksualnej różnorodności, znaczenia wskazówek dotyczących płodności i znaczenia zaopatrzenia w zasoby. Ostatnie prace ujawniły ukrytą stronę seksualności kobiet – pragnienie posiadania partnerów spoza pary i warunki, w jakich to pragnienie jest wyrażane. Obecnie dysponujemy teoretycznymi i empirycznymi zarysami ewolucyjnego sformułowania ludzkich strategii kojarzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.