Kobieta trzyma się za żołądek z wyrazem dyskomfortu na twarzy

A woman holds her stomach with a look of discomfort on her face

Objawy żołądkowo-jelitowe (GI) mogą być jedynym dowodem obecności koronawirusa COVID-19 w pewnej podgrupie przypadków, stwierdzili naukowcy.

Podgrupa pacjentów może mieć objawy trawienne, takie jak biegunka, jako jedyny objaw COVID-19, z lub bez kiedykolwiek rozwijających się objawów oddechowych, a nawet gorączki, poinformował Xiaohua Hou, MD, PhD, z Huazhong University of Science and Technology w Wuhan, Chiny, i współpracowników.

W porównaniu z pacjentami, u których występowały tylko objawy ze strony układu oddechowego, ci z objawami ze strony układu pokarmowego częściej wykazywali pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 w stolcu i mieli dłuższe opóźnienie do momentu usunięcia wirusa, napisali autorzy w preprintze pojawiającym się w American Journal of Gastroenterology.

„To badanie jest istotne, ponieważ reprezentuje 80% lub więcej pacjentów, którzy nie mają ciężkiej lub krytycznej choroby. Chodzi o bardziej powszechny scenariusz ludzi w społeczności, którzy zmagają się z ustaleniem, czy mogą mieć COVID-19 z powodu nowo pojawiającej się biegunki, nudności lub wymiotów”, powiedział Brennan M.R. Spiegel, MD, współredaktor naczelny czasopisma, w oświadczeniu.

Objawy żołądkowo-jelitowe były związane z zakażeniem wirusem COVID-19, podobnie jak w przypadku SARS, chociaż wydawały się być odizolowane od niewielkiej części pacjentów.

Jednakże eksperci namawiali gastroenterologów do uwzględnienia COVID-19 w diagnostyce różnicowej, gdy u pacjenta występują zarówno objawy ze strony układu oddechowego, jak i żołądkowo-jelitowego. Dane te wydają się wykraczać nawet poza to, mówiąc, że COVID-19 powinien być podejrzewany z objawami żołądkowo-jelitowymi przy braku objawów oddechowych.

„Ponieważ testowanie COVID-19 w dużej mierze skupiło się na pacjentach z objawami oddechowymi — nie na objawach trawiennych — możliwe jest, że istnieje duża kohorta niezdiagnozowanych pacjentów z chorobą o niskim nasileniu, ale z objawami trawiennymi, takimi jak biegunka, którzy nieświadomie rozprzestrzeniają wirusa”, napisali Hou i współpracownicy.

Badali oni dane 206 pacjentów z jednego szpitala, w tym 48, u których występowały tylko objawy trawienne (biegunka, nudności, wymioty), 69, u których występowały zarówno objawy trawienne, jak i oddechowe, oraz 89 z samymi objawami oddechowymi. Średnia wieku pacjentów wynosiła 62 lata, a 56% z nich stanowiły kobiety. Co ciekawe, grupa z objawami ze strony układu pokarmowego i oddechowego częściej zgłaszała duszność, zmęczenie i bolesność mięśni w porównaniu z grupą wyłącznie oddechową.

Wśród grupy, która miała objawy ze strony układu pokarmowego, 67 miało biegunkę, ze średnim czasem trwania ponad 5 dni i częstością około czterech wypróżnień dziennie. Zauważyli równoczesną gorączkę u 62% pacjentów z objawami trawiennymi, co oznacza, że prawie 40% nie miało gorączki.

Średni odstęp czasu od wystąpienia objawów i klirensu wirusowego w grupach wynosił 38 dni, ze średnim pobytem w szpitalu około 24 dni. Jednak całkowity czas od początku objawów do usunięcia wirusa był znacząco dłuższy w grupie tylko trawiennej, trawiennej i z objawami oddechowymi w porównaniu z grupą tylko oddechową (odpowiednio 40,9 vs 42,0 vs 33,5 dni, P<0,001).

Podobnie Hou i współpracownicy stwierdzili, że pacjenci z koronawirusowym RNA w stolcu mieli znacząco dłuższy czas do usunięcia wirusa niż pacjenci, u których wynik badania stolca był negatywny (44,2 vs 33,7 dni, P=0,003). Nie dziwi więc fakt, że osoby z objawami ze strony układu pokarmowego częściej miały wirusa w stolcu.

„Dłuższy przebieg choroby u pacjentów z objawami ze strony układu pokarmowego może odzwierciedlać większe obciążenie wirusowe u tych pacjentów w porównaniu z pacjentami z objawami ze strony układu oddechowego” – napisali autorzy.

Ograniczenia danych obejmują małą liczebność próby, niemożność wykonania korelacji pomiędzy kałowym RNA wirusa a nasileniem objawów ze strony układu pokarmowego oraz fakt, że badanie nie potwierdza, że cząstki wirusowe w stolcu są zakaźne i zdolne do przenoszenia choroby. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia, czy COVID-19 może rozprzestrzeniać się drogą fekalno-oralną.

Ujawnienia

Badanie było wspierane przez granty projektów naukowych i technologicznych dotyczących nowego koronawirusowego zapalenia płuc w nagłych przypadkach z Departamentu Nauki i Technologii Prowincji Hubei, Wuhan, Chiny, National Natural Science Foundation of China, oraz International (Regional) Cooperation and Exchange (ICE) Projects of the National Natural Science Foundation of China.

Hou i współautorzy nie ujawnili żadnych istotnych związków z przemysłem.

Źródło pierwotne

American Journal of Gastroenterology

Źródło referencyjne: Han C, et al „Digestive Symptoms in COVID-19 Patients with Mild Disease Severity: Clinical Presentation, Stool Viral RNA Testing, and Outcomes” Am J Gastroenterol 2020.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.