By Jamie Ducharme

December 12, 2017 12:01 PM EST

Om du har lagt märke till att män tycks gnälla om att de är sjuka i mycket större utsträckning än vad kvinnor gör, är du inte ensam. Det finns till och med ett ord för den manliga tendensen att överdriva sitt lidande: ”

Men överdriver männen verkligen, eller kan det vara så att deras upplevelse av att vara sjuk faktiskt känns värre än vad den gör för kvinnor? Dr Kyle Sue, professor i familjemedicin vid Memorial University of Newfoundland i Kanada, ville ta reda på det, så han gick igenom så mycket könsrelaterad influensaforskning som han kunde hitta. Hans genomgång publicerades i måndags i det berömda fräcka julnumret av BMJ – och även om den inte innehåller några nya rön kommer den troligen att få män att känna sig ganska självbelåtna när de känner sig sjuka.

Med utgångspunkt i den befintliga forskningen drog Sue slutsatsen att benämningen mansinfluensa är ”potentiellt orättvis”, och hänvisade till studier som tyder på att män inte överdriver sina symtom utan att de i stället verkligen har ett svagare immunförsvar än kvinnor.

En rad studier som utförts på möss eller mänskliga cellprover tyder på att skillnader i manliga och kvinnliga köns- och stresshormoner kan påverka influensautfallet, till kvinnors fördel, skriver Sue. Studier på människor har dock mestadels varit epidemiologiska: man har tittat på trender och mönster inom en population, snarare än på ett kontrollerat experiment i ett labb.

Dessa studier och undersökningar tyder ändå på att män med influensa löper större risk än kvinnor med influensa att dö eller behöva läggas in på sjukhus, att kvinnor tenderar att reagera bättre på influensavaccin än män och att män självmant uppger att det tar längre tid att återhämta sig från virala luftvägssjukdomar än kvinnor, skriver Sue.

Vissa studier, tillägger han, har också föreslagit att testosteron kan undertrycka immunförsvaret, vilket pekar på en potentiell evolutionär grund för mansinfluensa. Styrka och virilitet var en gång i tiden viktigare än immunitet för testosteronladdade män, skriver han, som sannolikt ”dog av trauma innan en infektion dödade dem”. Enligt den logiken skulle mansinfluensa till och med kunna vara en försvarsmekanism som håller försvagade män liggande och borta från rovdjur och konkurrenter under återhämtningsprocessen.

Det finns stora begränsningar i dessa studier: bland dem författarens fördomar, den låga kvaliteten på en del av bevisen och ett misslyckande i granskningen att ta hänsyn till könsrelaterade beteendeskillnader. Sue, som erkänner dessa hinder, efterlyser ytterligare forskning för att kunna avgöra om fenomenet verkligen är psykologiskt eller om det finns en fysiologisk grund för mansinfluensa.

Skriv till Jamie Ducharme på [email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.