Detta kapitel följer de teoretiska och empiriska framstegen i studiet av mänsklig parning under de senaste decennierna. Tidiga preevolutionära formuleringar föreslog att män och kvinnor var identiska i sina parningsmotivationer. De flesta var förenklade och postulerade vanligtvis ett enda motiv för parning: sökandet efter likhet, rättvisa eller komplementaritet. Med tanke på de stora könsskillnaderna i människans reproduktionsbiologi, särskilt kvinnor som bär bördan av intern befruktning och en större obligatorisk föräldrainvestering, skulle det vara utomordentligt osannolikt att evolutionen genom urval skulle misslyckas med att skapa könsdifferentierade parningsstrategier. Empirisk forskning under de senaste 15 åren har på ett robust sätt bekräftat evolutionära förutsägelser när det gäller önskan om sexuell variation, betydelsen av fertilitetsindikationer och betydelsen av resursförsörjning. Nya studier har avslöjat en dold sida av kvinnors sexualitet – en önskan om partner utanför paret och de villkor under vilka denna önskan kommer till uttryck. Vi har nu de teoretiska och empiriska konturerna av en evolutionär formulering av människans parningsstrategier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.