Forskningen – om effekten av vitamin- och mineraltillskott på symtom på schizofreni – finansieras av Medical Research Council och University of Manchester och publiceras i Psychological Medicine, en av världens ledande tidskrifter inom psykologi

Den ledande författaren Joseph Firth, som är verksam vid universitetets division för psykologi och psykisk hälsa, säger: ”När vi tittar på alla hittillsvarande data från kliniska prövningar av vitamin- och mineraltillskott för schizofreni kan vi se att B-vitaminer effektivt förbättrar resultaten för vissa patienter.

”Detta kan vara ett viktigt framsteg med tanke på att nya behandlingar för detta tillstånd behövs så desperat.”

Skizofreni drabbar cirka 1 % av befolkningen och är ett av de mest handikappande och kostsamma långvariga sjukdomstillstånden i världen.

För närvarande bygger behandlingen på administrering av antipsykotiska läkemedel.

annons

Och även om patienterna vanligtvis upplever en eftergift av symtom som hallucinationer och vanföreställningar under de första månaderna av behandlingen är resultaten på lång sikt dåliga; 80 % av patienterna får återfall inom fem år.

Forskarna granskade alla randomiserade kliniska prövningar som rapporterade effekter av vitamin- eller mineraltillskott på psykiatriska symtom hos personer med schizofreni.

I vad som är den första metaanalysen som gjorts i detta ämne identifierade de 18 kliniska prövningar med sammanlagt 832 patienter som fick antipsykotisk behandling för schizofreni.

B-vitamininterventioner som använde högre doser eller kombinerade flera vitaminer var konsekvent effektiva för att minska psykiatriska symtom, medan de som använde lägre doser var ineffektiva.

Det tillgängliga underlaget tyder också på att tillskott av B-vitaminer kan vara mest fördelaktigt när de sätts in tidigt, eftersom b-vitaminer hade störst sannolikhet att minska symtomen när de användes i studier av patienter med kortare sjukdomsduration.

annons

Firth tillade: ”Högdos B-vitaminer kan vara användbara för att minska restsymptom hos personer med schizofreni, även om det fanns betydande skillnader mellan resultaten av de studier vi tittade på.”

”Det finns också vissa indikationer på att dessa övergripande effekter kan drivas av större fördelar bland undergrupper av patienter som har relevanta genetiska eller kostrelaterade näringsbrister.”

Medförfattaren Jerome Sarris, professor i integrativ mental hälsa vid Western Sydney University, tillade: ”Detta bygger på befintliga bevis för att andra kosttillskott från livsmedel, till exempel vissa aminosyror, har varit fördelaktiga för personer med schizofreni.

”Dessa nya rön passar också in i vår senaste forskning som undersöker hur behandlingar med flera näringsämnen kan minska depression och andra störningar.”

Forskarteamet säger att det nu behövs fler studier för att upptäcka hur näringsämnen agerar på hjärnan för att förbättra den mentala hälsan och för att mäta effekterna av näringsbaserade behandlingar på andra utfall, till exempel hjärnans funktion och metabolisk hälsa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.