DOVER, Del – Delaware State Police (DSP) ville effektivisera de kommunala tjänsterna, minska kostnaderna och göra regeringen mer ansvarig för medborgarna och valde därför The Project Group Inc. för att tillhandahålla konsulttjänster i samband med implementeringen av projektledning med Microsofts Project 2003.
Detta genomförande, som till stor del stöds av Delaware First State Quality Improvement Fund, ger en fortsatt utveckling av DSP-STAT-programmet, som inleddes för två år sedan och som är modellerat efter CompStat, ett system för datorisering och kartläggning av brottsdata som introducerades av New York City Police Department. STAT-konceptet bygger på principerna om korrekta och aktuella underrättelser, effektiva taktiker och strategier, snabb resursanvändning och obeveklig uppföljning och utvärdering.
”Vi är mycket glada över att kunna dra nytta av projektledningsexpertisen hos The Project Group för att införa en metodik inom DSP som inte bara kommer att underlätta vår rapportering av STAT-mätvärden, utan som också kommer att ge DSP-anställda den utbildning och de verktyg som krävs för att framgångsrikt kunna hantera de aktiviteter som vi mäter”, säger major Mark Seifert, DSP:s administrativa tjänsteman med ansvar för teknik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.