”Penisskador är ovanliga.”

Det är den lugnande första raden i en ny artikel i Nigerian Journal of Clinical Practice – som innehåller bilder – av två urologer vid Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital i Nigeria.

Under sex år hade författarna bara 23 fall på sitt sjukhus. Den vanligaste orsaken, hos åtta patienter, var penisfrakturer, mer allmänt kallat en bruten penis.

Sex patienter led av könsstympning, en del självförvållade. (Detta har tidigare rapporterats bland män med psykos.)

Det förekom också olyckor, ”främst från arbetsskador från industrimaskiner, trafikolyckor (RTC) och skador i hemmet (oavsiktliga skador från vassa föremål, vid lek i hemmiljön). Slutresultatet av dessa allvarliga skador varierade från partiell amputation, fullständig amputation och krosskador på penis.”

Och: ”Omskärelseskador noterades hos tre (13 %) efter försök till omskärelse av dåligt utbildad vårdpersonal.”

En man väntade tydligen i en vecka innan han sökte vård.

Två av skadorna orsakades av skottskador. För de läsare som är intresserade av en större fallserie av kulor i … beskriver forskare vid Temple University i Philadelphia 97 män som skjutits i pungen under loppet av 20 år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.