Säkerhetsinformation

Den amerikanska miljöskyddsbyrån (EPA) reglerar alla former av bekämpningsmedel som används i USA, inklusive bekämpningsmedel som importeras från andra länder. EPA kräver att tillverkarna av bekämpningsmedel följer mycket strikta riktlinjer när de ansöker om att få sälja bekämpningsmedlen. När det gäller bekämpningsmedel som används på livsmedelsprodukter som konsumeras av människor eller djur, t.ex. djurfoder, reglerar EPA mängden bekämpningsmedelsrester som finns på livsmedlet.

Food and Drug Administration (FDA) och U.S. Department of Agriculture (USDA) arbetar också med att övervaka eventuella rester på livsmedelsprodukter. I en rapport från USDA från 2014 konstaterades att 99 % av alla testade livsmedelsprover låg under de gränsvärden som fastställts av EPA, och det konstaterades att ”U.S. food does not pose a safety concern based on pesticide residues”.

Pesticider ska användas på rätt sätt, i enlighet med anvisningarna på etiketten. Om bekämpningsmedlen inte används på rätt sätt finns det en potentiell risk för skador. Om en person får i sig eller kommer i kontakt med ett bekämpningsmedel ska han eller hon omedelbart ringa giftlinjen 1-800-222-1222. Riktlinjerna för första hjälpen innehåller också information om behandling vid intag av bekämpningsmedel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.