I dessa situationer kan din lön utmätas utan att fordringsägaren behöver vidta ytterligare åtgärder för att få ett domstolsbeslut.

Vad händer när min lön utmätas?

När en arbetsgivare får ett beslut om utmätning har han eller hon inget annat val än att betala ut endast 75 procent av din nettointäkt (det vill säga inkomsten efter skatteavdrag). Så om din inkomst efter skatt är 1 000 dollar i veckan kommer din arbetsgivare att betala dig 750 dollar och lägga undan de 250 dollar som tagits till sidan tills ytterligare order från domstolen. Vid den tidpunkt då arbetsgivaren redan är föremål för ett utmätningsbeslut kommer du att få ett meddelande från domstolen eller borgenären där du får information om undantag från utmätning (som diskuteras nedan) och om förfarandet och tidsgränserna för att begära undantag.

Vad händer när mitt bankkonto utmäts?

När det finansiella institutet tar emot ett utmätningsbeslut fryser de pengarna på ditt konto. Detta kan vara alla pengar på kontot om utmätningsbeslutet anger ett belopp som är lika stort eller större än vad banken har. Om banken har 50 000 dollar av dina pengar och det i beslutet om kvarstad anges att kvarstaden avser 50 000 dollar eller mer, kommer alla pengar att frysas. Oavsett hur din situation ser ut kommer du inte att kunna frige pengarna på något snabbt sätt. Om ditt lån är förfallet måste du få pengarna från annat håll. Vid den tidpunkt då arbetsgivaren redan är föremål för ett beslut om kvarstad kommer du att få ett meddelande från domstolen eller borgenären där du får information om undantag från kvarstad (som diskuteras nedan) och om förfarandet och tidsgränserna för att göra anspråk på undantag.

Vad är undantag från kvarstad och hur kan man göra anspråk på dem?

I Florida finns det en lista över orsaker till att domstolen kan undanta gäldenären från kvarstad. Ett av de mest omtalade är undantaget för hushållsansvarig. Om gäldenären kvalificerar sig som hushållsansvarig enligt lagen kan denne gäldenär befrias från utmätning. Detta och andra undantag fungerar, men det finns två anledningar till att vår advokatbyrå har sett undantagskrav misslyckas. Den första orsaken är att man inte följer det korrekta förfarandet och tidslinjen för att begära undantaget. När du får meddelandet om befrielse har du 20 dagar på dig att lämna in begäran om befrielse. Det är en strikt tidsfrist. Det andra är att gäldenärer tror att de bara kan gå in i domstolen, visa upp sin skattedeklaration och säga ”jag är hushållsansvarig” och att domstolen då kommer att bevilja dem undantaget. Det är aldrig så enkelt. Ditt yrkande kommer att granskas och din dokumentation kommer att granskas eftersom många människor hävdar befrielse men inte är kvalificerade enligt lagen. Det är här som en noggrant planerad presentation av en advokat kan göra skillnad för detta undantag eller ett annat undantag.

Bortsett från undantaget finns det andra sätt att besegra utmätningen?

Ja. Det finns en mängd rättsliga frågor om huruvida domen som godkänner utmätningen är riktig och en mängd frågor om de ytterst tekniska och tidskrävande stegen som en fordringsägare måste följa för att slutföra en utmätning. Ett bra steg är att rådgöra med en advokat om dessa eventuella frågor.

Överväg att tala med en advokat för kvarstad i Florida: David Chico Law Group

Garnishment problem kan vara dränerande. Om du har en kvarstad som måste hanteras och elimineras är ett bra första steg att lära sig om dina juridiska rättigheter, vilket bäst uppnås genom att tala med en advokat från David Chico Law Group.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.