Det är en fantastisk process. Vi börjar som några få celler som utvecklas till en komplex människa med mycket differentierade organ och biokemiska processer. Titta på hjärnan med sina miljarder nervceller och miljarder förbindelser. Hur går det till? Våra gener styr hur dessa förbindelser sker. En gen talar till exempel om för cellerna i ögats näthinna att de ska ansluta sig till hjärnans occipitala hjärnbark ända längst bak i hjärnan. Detta gör att den information som tas emot från ögats insida kan ”ses” av hjärnan. Det krävs en annan anslutning till andra delar av hjärnan för att tolka och känna igen det som har setts.

Synaptisk beskärning
Våra erfarenheter och vad vi gör i våra liv avgör hur vårt nervsystem utvecklas. Vissa förbindelser behövs medan andra kan tas bort. I åratal syftade uttrycket ”Use it or lose it” på fysiska förmågor och muskelmassa, men vi vet nu att det även gäller hjärnan och kognition. Vi uppmuntrar människor när de åldras att hålla sig socialt och kognitivt engagerade – korsord, läsning och gruppaktiviteter. När vi lär oss skapar vi nya förbindelser som formar vår hjärna. Hjärnan är ”plastisk” och skapar nya kopplingar genom att upprepa aktiviteter, övning och ny inlärning. Samma koncept gäller för rehabilitering efter en stroke.

Rekonvalescensprocess
Det finns flera processer som pågår i nervsystemet vid tidpunkten för en skada och under konvalescensen.

  • Upplösning av ödem: En akut stroke, hjärn- eller ryggmärgsskada kan vara förknippad med svullnad och ödem. Det finns också komplexa kemiska förändringar som sker på cellulär nivå.
  • Upplösning av diaschism: Diaschisis (dī-ās’-kĭ-sĭs) innebär att nätverk i hela nervsystemet stängs av. Tänk på nervsystemet som ett elektriskt nätverk. När någon får en stroke eller en hjärnskada finns det delar av hjärnan som ligger långt från skadorna och som ingår i samma nätverk. De stängs till en början av, men med tiden börjar de komma tillbaka på nätet och vi ser återhämtning och återgång till funktion.
  • Beteendekompensation: Detta är vad som traditionellt utfördes inom rehabilitering. Patienterna lär sig att knyta sina skor med en hand eller att använda en gungkniv. Detta är viktiga färdigheter, men kan leda till att den drabbade armen eller det drabbade benet inte används.
  • Neural plasticitet: Det är tron att hjärnan även senare i livet kan förändras. Om en del av hjärnan skadas kan en annan del kanske ta över funktionen med lämplig rehabilitering. Om någon förlorar sitt talcentrum på vänster sida av hjärnan kan han eller hon kanske använda höger sida av hjärnan.

Neural plasticitet
Centrala nervsystemet (som omfattar hjärnan och ryggmärgen) kan repareras efter en skada. Denna egenskap kallas neuronal plasticitet. Hjärnan omformar ständigt hur den fungerar när den möter nya krav i miljön. När någon behärskar en ny färdighet, oavsett om det är golf eller fiol, sker förändringar i hjärnan på grund av den upprepade övning som krävs för att bli duktig på en uppgift. Neuronal plasticitet är grunden för inlärning i en normal hjärna och för ”omlärning” i en skadad hjärna. Rehabilitering är nyckeln till denna omlärningsprocess.

Rehabilitering efter en skada främjar en omorganisation av hjärnan. Med rätt terapi som använder rätt dos av funktionella uppgifter kan områden i hjärnan som tidigare inte var involverade i en viss uppgift rekryteras för att utföra denna funktion i stället för den skadade hjärnan. Utan korrekt rehabilitering kommer dock denna reorganisering av hjärnan inte att äga rum och patienten kommer inte att uppnå bästa möjliga återhämtning av funktion. Vi vet från omfattande forskningsstudier att det krävs ”funktionella” uppgifter (inte bara slumpmässiga aktiviteter) för att omkoppla hjärnan.

Som det är viktigt att snabbt uppmärksamma rehabiliteringsbehoven har många patienter en reservoar av outnyttjade förmågor och kan fortfarande förbättra sig månader till år efter en skada eller stroke. Rehabilitering, dvs. upprepad övning av funktionella uppgifter, gör det möjligt att rekrytera nya områden som kan ta över de skadade områdenas funktion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.