Omräknat 248 000 barn giftades i USA mellan 2000-2010, varav 77 procent var flickor som gifte sig med vuxna män. Det är en chockerande siffra som många är förvånade över att höra. Och många är lika, om inte mer förvånade, över att höra att barnäktenskap är lagligt i den stora majoriteten av USA:s delstater.

Det är lagligt i den stora majoriteten av staterna

Bara fyra stater, New Jersey, Delaware, Minnesota och Pennsylvania, har lagar som förbjuder äktenskap under 18 år, utan undantag. De övriga staterna har inget förbud mot äktenskap för barn under 18 år eller har lagförslag som begränsar, men ändå tillåter barnäktenskap. 20 delstater har ingen obligatorisk minimiålder för äktenskap, medan andra delstater fastställer olika lagstadgade minimiåldrar för äktenskap för flickor och pojkar. I Massachusetts till exempel är minimiåldern för pojkar 14 år, medan minimiåldern för flickor är 12 år.

Utantag gör det lättare för barn att gifta sig

En förälders eller vårdnadshavares samtycke är ett av de vanligaste undantagen som gör det möjligt för barn under 18 år att gifta sig, medan det ofta krävs ett rättsligt godkännande för att ett barn under 16 år ska få gifta sig. Undantag som dessa är inte så sällsynta som man kan tro, och det har förekommit att barn så unga som 11 år har fått en äktenskapslicens.

Hur dessa undantag verkställs varierar inte bara beroende på delstaten utan kan i flera delstater även variera beroende på barnets kön, enligt Tahirih Justice Center. I Mississippi krävs rättsligt godkännande för pojkar under 17 år, men endast för flickor under 15 år.

Vissa delstater har milda krav på bosättning, medan andra inte har några krav på bosättning för minderåriga som kommer från en annan delstat för att gifta sig. I ett fall körde en far från Idaho, där det krävs rättsligt godkännande för barn som är 16 år eller yngre, sin gravida 14-åriga dotter till Missouri så att hon kunde gifta sig med sin 24-åriga våldtäktsman. Eftersom Missouri på den tiden krävde juridiskt godkännande för barn som är 14 år eller yngre och inte hade något krav på bosättning, kunde äktenskapet äga rum.

Federal och statlig lag tillåter ett ”äktenskapsundantag” för våldtäkt

Våldtäkt inträffar när en av parterna är under myndighetsåldern. En minderårig kan inte juridiskt ge sitt samtycke till sexuell aktivitet, och därför behöver aktiviteten inte ske med våld för att betraktas som våldtäkt. Äktenskap är ett giltigt försvar mot lagstadgad våldtäkt med 12-15-åringar på federal nivå, liksom i en majoritet av USA:s delstater. Dessa lagar varierar från delstat till delstat, men alla gör det lagligt för en vuxen att ha sex och sexuell kontakt med ett barn som är under myndighetsåldern i den delstaten om han eller hon är gift med barnet vid den tidpunkten (eller, i en delstat, Indiana, om en vuxen och ett barn någonsin har varit gifta med varandra). Flera delstater har också särskilda undantag för fall där det rör sig om graviditet, vilket möjliggör ett äktenskap mellan ett gravid barn och hennes våldtäktsman, vilket ger sexuella förövare ett incitament att tvinga ett barn att gifta sig med dem.

Det finns ingen minimiålder för makar eller fästmän som söker invandringsförmåner

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns någon kulturell, etnisk eller religiös grupp som är ansvarig för förekomsten av barnäktenskap i USA. Den amerikanska invandringslagstiftningen fastställer dock ingen minimiålder för makar eller fästmän som lämnar in en ansökan för att få invandringsförmåner, t.ex. status som permanent bosatt eller medborgare. Minderåriga är inte heller skyldiga att lämna bevis på rättsligt eller föräldrarnas samtycke till sitt äktenskap, även om dessa skulle ha krävts för att gifta sig i den delstat där ett barn och hennes make/maka avser att bo. Denna politik kan göra barn sårbara för äktenskap som syftar till att utnyttja förmåner för makens invandring.

88 procent av ansökningarna om visum för makar med en minderårig som anges som sökande eller mottagare av visumet godkändes av United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) mellan 2007 och 2017, och 72 procent av ansökningarna om invandringsförmåner för fästmän med en minderårig som anges som sökande eller mottagare. I 95 procent av fallen var den yngre maken eller den blivande maken en flicka. Experter har också påpekat att när en barnbrud tas till USA kan hon nekas möjligheten att ansöka om medborgarskap och hotet om utvisning kan hindra henne från att anmäla eller lämna en missbrukande make.

Barn kan gifta sig lagligt … men de kan inte skiljas

I USA slutar 70-80 procent av alla äktenskap där ett barn är inblandat i skilsmässa. Vi vet också att dessa äktenskap drabbas i högre grad än genomsnittet av våld i hemmet, bland andra skadliga långtidseffekter. Men ett barn som försöker lämna ett äktenskap har begränsade juridiska möjligheter. Per definition kan minderåriga inte ingå de flesta avtal. Därför är det kanske inte möjligt för ett barn att anlita en advokat och få till stånd en skilsmässa.

Myndiga som försöker fly från ett äktenskap har också begränsad tillgång till sociala stödtjänster. Flickor som står inför äktenskap och lämnar hemmet kan behandlas som rymlingar och tas i polisens förvar och återlämnas till sina familjer. Skyddshem för våld i hemmet är inte alltid ett alternativ för en minderårig som inte åtföljs av en förälder eller vårdnadshavare, och ungdomshem kan vanligtvis inte ta emot en minderårig för en långvarig vistelse. Vissa barnbrudar hamnar i fosterhem efter en skilsmässa, särskilt om de kom till USA för att gifta sig. Vänner, lärare, rådgivare eller andra vuxna som erbjuder henne någonstans att bo kan anklagas för att ha hyst en rymling eller bidragit till en minderårigs brottslighet. Barnäktenskap tvingar flickor in i en situation med allvarliga konsekvenser som det kan finnas för många hinder för dem att undkomma.

Slut dig till Equality Now i vårt arbete för att få slut på barnäktenskap runt om i världen och kräv att lagar som ser till att ingen flicka blir en brud införs och efterlevs.

Lär dig mer på The National Coalition To End Child Marriage In the United States.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.