Det platta området på bilden är flodens flodslätt. I bakgrunden syns marken som höjer sig till en platå.

NPS foto av Joe Bruce

Floodplains and Plateaus

Den lilla Missourifloden rinner fortfarande genom Theodore Roosevelt National Park. Den slingrar sig fram och tillbaka som en orm. Detta kallas för slingrande (me-an-der-ing). Mellan flodens krökar, eller meandrar, finns breda, plana platser. De plana områdena är översvämningsområden. När floden svämmar över rinner vattnet ut på dessa slätter. Dessa översvämningsvatten lämnar jord som är rik på näringsämnen. När översvämningen upphör växer växterna igen och livet återvänder. Dessa översvämningar inträffar inte ofta, och det går många år innan vattnet stiger igen.

Inte alla plana platser i parken är översvämningsmarker. Efter att du har passerat en översvämningsyta kan marken stiga. Du kanske kryper uppför en butte, eller så kan du se en annan bred slätt framför dig på toppen. Om du befinner dig på en platt slätt har du nått en platå. Dessa platåer är blåsiga, så växterna som växer på dem är inte så höga. De har också djupa rötter för att förankra sig i jorden. Om du befinner dig på en flodslätt eller en platå kommer du att vara omgiven av sådana växter. Du befinner dig på en prärie!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.