Information om stress och binjurar

Oavsett om man kallar det för binjureutmattning eller binjureinsufficiens vet vi att det är vanligt bland idrottare. Binjureinsufficiens är den term vi föredrar att använda eftersom den beskriver tillståndet när binjurarnas produktion av hormoner inte är balanserad när de försöker motverka de olika typer av stressfaktorer som man möter dagligen. Binjurarna, som också kallas ”stresskörtlarna”, gör det möjligt för kroppen att hantera stress och överleva. De är formade som två små pyramider och sitter ovanpå njurarna och mobiliserar från denna centrala plats reaktionen på förändringar i vår omgivning. Social, yrkesmässig, känslomässig, fysisk och näringsmässig stress kommer i många former och det är binjurarnas uppgift att hjälpa kroppen att anpassa sig till dessa stressiga situationer. De gör detta genom att utsöndra viktiga hormoner. Specifikt för de tester som vi tillhandahåller på eNRG Performance omfattar dessa följande:

  1. Kortisol
    • Det primära stresshormonet som finjusterar vårt svar på vardagslivets stress.
  2. DHEA
    • Ett av de mest förekommande hormonerna i kroppen och en föregångare till östrogener och testosteron; balanserar också en del av de negativa effekterna av högt kortisol.

När binjurarna fungerar i balans och kan producera rätt mängd hormoner finns det vanligtvis inga symptom. De hormoner som produceras av binjurarna påverkar så gott som alla processer i kroppen, från energiproduktion och immunaktivitet till cellunderhåll och reparation. De är viktiga reglerare av glukos, insulin och inflammation och spelar en viktig roll för ben- och muskeluppbyggnad, humör och mentalt fokus, uthållighet, sexlust och sömncykler.

Njurar som är i obalans kan leda till antingen höga eller låga kortisolnivåer. Hög kortisolhalt kan leda till sömnlöshet, ångest, sockerbegär, att man känner sig trött men uppspelt, ökat magfett och benförlust. Lågt kortisol kan orsaka kronisk trötthet, låg energi, mat- och sockerbegär, dålig träningstolerans eller återhämtning och låga immunreserver. Binjuren i obalans kan också leda till låga eller höga DHEA-nivåer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.