Familjens sponsrade preferenser

Först: (F1) ogifta söner och döttrar till amerikanska medborgare: 23 400 plus det antal som inte krävs för fjärde preferensen.

Tvåa: Makar och barn samt ogifta söner och döttrar till permanent bosatta personer: 114 200, plus det antal (i förekommande fall) med vilket den globala familjepreferensnivån överstiger 226 000, plus eventuella oanvända nummer för första preferens:

A. (F2A) Makar och barn till permanent bosatta personer: 77 % av den totala gränsen för andra preferens, varav 75 % är undantagna från gränsen per land;

B. (F2B) ogifta söner och döttrar (21 år eller äldre) till permanent bosatta personer: 23 % av den totala begränsningen för andra preferensen.

Tredje: (F3) Gifta söner och döttrar till amerikanska medborgare: 23 400, plus det antal som inte krävs för första och andra preferensen.

Fjärde: (F4) Bröder och systrar till vuxna amerikanska medborgare: 65 000, plus det antal som inte krävs för de tre första preferenserna.

A. I nedanstående tabell anger datumet för en klass att klassen är övertecknad (se punkt 1), ”C” betyder aktuell, dvs. nummer är godkända för utfärdande till alla kvalificerade sökande, och ”U” betyder otillåten, dvs. nummer är inte godkända för utfärdande. (OBS: Nummer får endast utfärdas för sökande vars prioritetsdatum är tidigare än det datum för slutgiltig åtgärd som anges nedan.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.