Hur fungerar Kundalini Yoga?

I Kundalini Yoga praktiserar vi en serie fysiska positioner som är ordnade på ett specificerat sätt för att skapa en önskad effekt. Dessa sekvenser – som kallas ”Kriyas” – kan stärka nervsystemet, stärka immunförsvaret, balansera känslor och skapa en övergripande känsla av harmoni och välbefinnande.

När vi börjar komma i balans tränar vi oss själva att reagera, snarare än att reagera. Vi bygger upp en stresstålighet, för att hålla oss stabila även under de mest prövande perioderna. Och vi får kraft att agera när det behövs, för att skapa en värld som är fri, rättvis, rättvis och jämlik för alla.

Denna teknik kombinerar exakt och medvetet andning (pranayam), handposition (mudra), ögonfokus (drishte), sång (mantra), kroppslås (bhandas) och kroppsställningar (asana) för att skapa balans i kropp, sinne och själ.

Eftersom Kundaliniyogan fungerar snabbt och kraftfullt är den en yoga för husfolk, för människor som måste klara av de dagliga utmaningarna och stressen med att ha ett arbete, uppfostra en familj och sköta ett företag. Det är en väg för alla som vill ha de färdigheter som krävs för att framgångsrikt klara av vår tids utmaningar.

Men medan Hatha Yoga lärs ut som en serie individuella ställningar eller sekvenser av ställningar, lärs Kundalini Yoga ut i Kriyas. En kriya är en serie ställningar, andning, rytm och ljud som arbetar mot ett specifikt resultat. Att praktisera en kriya initierar en sekvens av fysiska och mentala förändringar som påverkar kropp, sinne och ande samtidigt. Det finns kriyas som stödjer levern, balanserar körtelsystemet, gör dig strålande, stimulerar hypofysen, ökar ryggradens flexibilitet och många fler. Varje kriya har en annan effekt, men alla arbetar på alla nivåer av ditt väsen.

Hur ser en kundaliniyogaklass ut?

En kundaliniyogaklass börjar med att man stämmer in sig på Adi Mantra, ”Ong Namo Gurudev Namo”. Läraren kan sedan leda dig genom några uppvärmningsövningar som inkluderar pranayam (andningsövningar) eller fysiska sträckningar. Sedan börjar kriyan, och beroende på hur lång och svår kriya läraren har valt kan du ta korta pauser mellan övningarna. Klassen avslutas med en meditation och savasana (slutlig avslappning).

Meditation är en viktig aspekt av denna övning. Meditation i Kundaliniyoga innehåller specifika, praktiska verktyg som noggrant och exakt stöder sinnet och vägleder kroppen genom användning av andning, mantra, mudra och fokus. Utbudet och variationen av meditationstekniker i Kundaliniyogatraditionen är verkligen extraordinärt. Det finns meditationer som minskar stress, arbetar med missbruk, ökar vitaliteten och rensar chakran, för att nämna några. Även om det finns många, många stilar och tillvägagångssätt för meditation, är det som utmärker denna meditationsmetod dess precision, effektivitet och praktiska användbarhet.

Kundaliniyoga kan utövas av alla, oavsett ålder, flexibilitet, kroppsform eller storlek, eller andra faktorer. Modifieringar erbjuds för många ställningar. Om du inte kan sitta på golvet finns det stolar som du kan använda. Med en regelbunden kundaliniyogapraktik kommer du att bygga upp din styrka snabbt, men under tiden kan du ta pauser vid behov under övningarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.