Vad är de viktigaste skillnaderna mellan Tu och Lei på italienska?

För att kunna kommunicera på italienska är det viktigt att lära sig skillnaderna mellan Tu och Lei.

Som i många andra språk återspeglar det informella eller formella sättet att tilltala människor det språk vi använder.

Det betyder att beroende på hur vi pratar med, ändrar vi sättet att göra meningar.

Hur går det till?

I grund och botten använder vi olika ord och former av verbet.

Till exempel måste vi varje gång vi vill vara formella mot någon komma ihåg vilken form vi ska använda.

Med tanke på hur ofta vi byter till att prata med olika personer är det mycket viktigt att öva!

I början kan det låta ganska svårt, särskilt om du inte är van vid denna skillnad i ditt språk.

Men oroa dig inte, du kommer att bli bekant med det mycket snart!

Denna härliga videohandledning kommer att hjälpa dig att förstå denna skillnad bättre.

Du kan också upprepa efter den för att förbättra ditt uttal.

Låt oss titta på den!

På italienska har vi två sätt att säga ”du”: Tu och Lei.

Uso Lei in situazioni di formalità con qualcuno più grande di me oppure a lavoro.

Jag använder Lei för att tala på ett formellt sätt med någon som är äldre än jag eller på jobbet.

Per esempio uso Lei con il mio capo, con un professore o con un poliziotto.

För att ta ett exempel använder jag Lei med min chef, en professor eller en polis.

Il Lei corrisponde alla terza persona singolare.

Lei motsvarar tredje person singularis.

Uso il Tu in situazioni informali, ad esempio con gli amici.

Jag använder Tu i en informell situation, till exempel med vänner.

En informell dialog kan vara:

Ciao! Come stai?

Och en formell:

Salve, come sta?

Kulle du kunna göra andra likvärdiga meningar på det formella och informella sättet?

Prova att öva!

Om du gillade den här videohandledningen kan du titta på fler på vår Youtube-kanal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.