Upptäckten, som presenteras i det aktuella numret av Scientific Reports, gjordes av ett forskarlag under ledning av Ramakrishna Mukkamala, professor i elektroteknik och datateknik vid MSU.

”Genom att utnyttja de optiska sensorer och kraftsensorer som redan finns i smarttelefoner för att ta ”selfies” och för att använda ”peek and pop” har vi uppfunnit ett praktiskt verktyg för att hålla koll på blodtrycket”, säger han. ”En sådan allestädes närvarande blodtrycksövervakning kan förbättra medvetenheten om högt blodtryck och kontrollfrekvensen och därmed bidra till att minska förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar och dödlighet.”

I en publikation i Science Translational Medicine tidigare i år hade Mukkamalas team föreslagit konceptet med uppfinningen av en blodtrycksapp och hårdvara. Med kombinationen av en smartphone och extra optiska och kraftsensorer producerade teamet en enhet som konkurrerade med avläsningar med armklocka, som är standard i de flesta medicinska miljöer.

Med framstegen inom smartphones kanske de extra optiska och kraftsensorerna inte längre behövs. Peek and pop, som är tillgängligt för användare som vill öppna funktioner och appar med ett enkelt tryck på fingret, är nu standard på många iPhones och ingår i vissa Android-modeller.

Om saker och ting fortsätter att gå framåt i den nuvarande takten kan en app finnas tillgänglig i slutet av 2019, tillade Mukkamala.

”Precis som vår ursprungliga enhet måste applikationen fortfarande valideras i ett standardtest för reglering”, sade han. ”Men eftersom det inte behövs någon ytterligare hårdvara tror vi att appen kan nå samhället snabbare.”

Internationellt kan den här appen vara en spelförändring. Även om högt blodtryck kan behandlas med livsstilsförändringar och medicinering är det bara cirka 20 procent av personer med högt blodtryck som har sitt tillstånd under kontroll. Den här uppfinningen ger patienterna ett bekvämt alternativ och genom att föra en loggbok över dagliga mätningar skulle man få ett exakt genomsnitt, tillade Mukkamala.

Anand Chandrasekhar, Keerthana Natarajan, Mohammad Yavarimanesh – alla doktorander i elektroteknik och datateknik – bidrog till den här forskningen.

Den här forskningen finansierades delvis av National Institutes of Health.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.